NIGM21041U Ledelse i landskabet - samarbejdsdrevet stedudvikling og konflikthåndtering

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Managing the Landscape - Collaborative Place-Making and Conflict Management

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Kursusindhold

Kurset tager sit udgangspunkt i det åbne lands mange aktører og deres ønsker til landskabet. Forskellige interesser og værdier skaber grobund for potentielle konflikter om indretningen af fremtidens landskaber, men åbner også for mulige samarbejder om helhedsorienterede løsninger.

 

På kurset får den studerende indsigt i forskellige aktørers natursyn og der arbejdes med konkrete værktøjer til af håndtering af interessenter. Projekter i det åbne land leder ofte til udarbejdelse af landskabsstrategier.

 

Kurset henvender sig til studerende, der ønsker kompetencer inden for projektstyring og forandringsledelse med særlig fokus på forandringer i de danske kulturlandskab.

Målbeskrivelser

Efter gennemførelse af kurset vil den studerende have følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • Have kendskab til de det lands centrale aktører, og kende deres historiske interesser i forhold til forvaltning af jordbrugslandskabet.
 • Kende centrale principper for bæredygtig projektstyring og forandringsledelse.


Færdigheder

 • Kunne gennemføre en systematisk interessentanalyse og på den baggrund anvise håndtering af interessenter i projekter.
 • Kunne udarbejde en landskabsprojekts strategiske målsætninger og forslag til tilhørende handlinger og initiativer.
 • Gennemføre en analyse relateret til landskabelige forandringer og aktører med henblik på at identificere ledelsesbehov og -forandringer.


Kompetencer

 • Kunne diskutere og relatere landskabsbaserede problemstillinger og samfundsmæssige udfordringer og anvise relevante ledelsesinitiativer inden for samarbejde og konflikthåndteirng.

Før og under kurset oplyses litteratur til de enkelte kursusaktiviteter.

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob.

Undervisningen er koncentreret i to intensive internater i udvalgte caseområder af 2 1/2 dages varighed hver samt to temadage/seminarer af 1 dags varighed.
Kurset er identisk med det nedlagte kursus NIGM16001U Landskabets arealforvaltere - samarbejde og konflikter. Du kan altså ikke kan tage NIGM21041U - Ledelse i landskabet - samarbejdsdrevet stedudvikling og konflikthåndtering, hvis du allerede har bestået NIGM16001U Landskabets arealforvaltere - samarbejde og konflikter.
Hvis du er registreret med eksamensforsøg i NIGM16001U Landskabets arealforvaltere - samarbejde og konflikteruden at bestå, skal du bruge dine sidste eksamensforsøg på at bestå eksamen i NIGM21041U - Ledelse i landskabet - samarbejdsdrevet stedudvikling og konflikthåndtering. Du har i alt tre eksamensforsøg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse (anslået)
 • 75
 • Ekskursioner
 • 16
 • Projektarbejde
 • 128
 • Vejledning
 • 6
 • I alt
 • 275
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
10 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Der udarbejdes tre opgaver i løbet af modulet, som afleveres løbende efter aftale med undervisere. Hver af de tre opgaver har en vægt på 1/3 af den samlede karakter. Alle tre opgaver skal afleveres rettidigt. Der gives én samlet karakter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Reeksamen er alene en skriftlig aflevering: den foregår på baggrund af en stillet, skriftlig opgave. Ingen ekstern censur, bedømmelse efter 7-trinsskalen.

Den skriftlige opgave udleveres via e-mail 1 måned inden afleveringstidspunktet.

 

 

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.