NIGB15019U Plan og design 2

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Plan and Design 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Kursusindhold

Kurset er et studiokursus. Her undersøges og udforskes grundlæggende viden, begreber og metoder inden for landskabsarkitektur og planlægning. Det sker via projektarbejde og støttes af forelæsninger, tekstlæsning, øvelser og ekskursioner.

Der antages, at æstetisk bevidsthed og designmetoder er bærende for landskabsarkitektur og planlægning. Disse begreber uddybes på kurset og sættes i relation til andre videnskabelige traditioner.

Skitsering

Skitseopgaver spiller en stor rolle på kurset, og kompleksiteten af projekter varierer med bl.a. krav til inddragelse af viden fra Naturgrundlaget 1 og 2.

Opgaverne er primært konkrete og virkelighedsnære planlægnings- og designprojekter med enkle forudsætninger - både kortere og længere forløb.

Præsentationsteknik

Tegning, fotografi og mundtlig fremlæggelse øves primært ved brug af analoge metoder, dog udvides arbejdet med digitale redskaber til tegning, plancheopsætning og formidling.

De stillede opgaver har forskellige lokaliteter og emner. En opgave består i at registrere og analysere sted og behov, og på dette grundlag udvikle en syntese dvs. et forslag. Projektarbejdet støttes af ekskursioner og ad hoc forelæsninger. Forslaget præsenteres grafisk, skriftligt og mundtligt.

Studerende arbejder reflekterende med egne designmetoder og især formidling af projekter.

Kurset er placeret i første studieår og ligger i forlængelse af Plan og Design 1. Her bygges der videre på forståelse for landskabsarkitektens og byplanlæggerens arbejdsområder. Desuden udvikles konkrete færdigheder i analyse udformning, etablering og forvaltning af landskaber og viden om den kulturelle kontekst i byen og det åbne land.  

Kurset skal øge bevidstheden om studiets hensigt, motivere til bacheloruddannelsens øvrige fag og understøtte den studerendes tillid til studievalget. Formålet er desuden at kontekstualisere praksisnære problemstillinger i forhold til relevante historistiske, politiske og samfundsmæssige aspekter. 

Målbeskrivelser

Viden om:

Landskabsarkitektur og planlægning samt fortrolighed med basale fagbegreber og en begyndende øvelse i brug af analyse-, design- og formidlingsmetoder.

Færdigheder:

Indefor en begyndende brug af skrivning, håndtegning, modelfremstilling samt fotografering og billedbehandling til bruge i forhold til problemformulering, registrering, analyse og skitsering.

Kompetencer:

Inden for iagttagelse og analyse af landskab, udvikling og udvisning af æstetik bevidsthed, anvendelse af skitseringsteknikker, kreativ udfoldelse sigtet mod problemløsning, bearbejdening og formidling af egne iagttagelser.

Studerende udvikler kompetencer til at arbejde effektivt både selvstændigt og i gruppe.

 

 

Øvelser, forelæsninger, besigtigelser, og øvelser - tegnebordsvejledning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 227
 • Øvelser
 • 95
 • Feltarbejde
 • 60
 • I alt
 • 412
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Udarbejdes løbende gennem kurset med aflevering ved kursets afslutning
Prøveformsdetaljer
Studerende skal aflevere en samlet portofolio af opgaver og projekter plus en kort rapport. Afleveringen skal ske både fysisk og i Digital Eksamen (gælder ikke 3d-modeller, skitsebøger og logbøger). Formatet for de fysiske eksemplarer aftales med den kursusansvarlige. Afleveringen bedømmes kun, hvis den er afleveret rettidigt i Digital Eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Studerende skal aflevere en samlet portofolio af opgaver og projekter - plus en kort rapport efter aftale med kursusansvarlig. Afleveringen skal ske både fysisk og i Digital Eksamen (gælder ikke 3d-modeller, skitsebøger og logbøger). Formatet for de fysiske eksemplarer aftales med den kursusansvarlige. Afleveringen bedømmes kun, hvis den er afleveret rettidigt i Digital Eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse