NIGB15009U Geologisk feltkursus

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Geological Field Course

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Kursusindhold

Feltkursus i geologisk kortlægningsteknik. Kurset består af 12 feltdage med bearbejdning af data om aftenen.

Kortlægning af foldede (og ikke foldede) og forkastede sen-Palæozoiske sedimenter omkring Adorf (Forbundsstaten Hessen, Tyskland). Kurset forventes afholdt i ugerne 33 og 34.

 

Målbeskrivelser

Viden:

 • Geologisk kortlægningsteknik
 • Udarbejdelse af geologisk kort og rapport over det kortlagte område

 

Færdigheder:

 • Udføre selvstændig geologisk kortlægning
 • Identificere og beskrive geologiske enheder i felten
 • Identificere og beskrive geologiske strukturer (sedimentære strukturer/folder og forkastninger)

 

Kompetencer:

 • områdets geologisk ramme (litteraturbaggrund)
 • et geologisk grundkort med blotninger/observationer indtegnet på topografisk kort i stor målestok
 • et tolket geologisk kort i mindre målestok
 • relevante geologiske profiler
 • en beskrivelse af kortlagte geologiske enheder
 • en analyse af områdets geologiske opbygning og udvikling.
For at kunne følge undervisningen er det nødvendigt at have fulgt bacheloruddannelsen i geologis obligatoriske kurser på 1. år - eller tilsvarende.
Geologisk feltarbejde under vejledning.
Studerende skal selv organisere og betale rejsen til og fra kursusstedet. Feltkurset koster 100,- kr pr. studerende pr. feltdag for kost og logi for feltkurser i Danmark og 125,- kr pr. studerende pr. feltdag for feltkurser uden for Danmark. Informationer om de nøjagtige tidspunkter, betaling etc. kan findes på kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 62
 • Ekskursioner
 • 144
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres en uge efter afslutningen af feltkurset. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt deltagelse på feltkursus.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Identisk med den ordinære eksamen.

Den studerende har følgende muligheder:

Vurderes den skriftlige opgave til at have et ikke-acceptabelt niveau, afleverer den studerende efter eget valg en ny eller en redigeret opgave.

Vurderes den skriftlige opgave til at have et acceptabelt niveau, afleverer den studerende efter eget valg en redigeret opgave eller genafleverer uredigeret opgaven fra den ordinære eksamen.

Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Ved manglende godkendt deltagelse i feltarbejde, kan den studerende ikke gå til eksamen eller reeksamen og skal følge kurset næste gang det udbydes.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.