NIGB14034U Globalisering og rumlig forandring i det globale syd

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Globalisation & Spatial Change in the Global South

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Kurset introducerer grundlæggende udviklingsteorier og –strategier og gennemgår basale sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter af globaliseringsprocesserne.

Kurset er opdelt i 3 overordnede temaer:
For det første den internationale arbejdsdeling, som etableres gennem transnationale selskabers aktiviteter og statslig regulering, for det andet ’rural development’ og lokale landbrugsstrategier, og for det tredje social og lokal udvikling i det globale Syd med fokus på migrations- og urbaniseringsprocesser.

Indenfor disse tre overordnede emner gennemgås centrale problemstillinger i udviklingsgeografien såsom den rumlige udformning af globale produktionsnetværk, landbrugsudvikling, ’livelihood’ strategier, urbaniseringsprocesser, migrationsdynamikker, samt ulighed og fattigdom.

Målbeskrivelser

 Viden:

 • International arbejdsdeling
 • Global governance
 • Industrialiseringsstrategier
 • Globale produktionsnetværk og deres rumlige udformning
 • Landbrugets globalisering og 'rural development'
 • Lokale strategier
 • Fattigdom
 • 'Livelihood'
 • Migration
 • Urbanisering
 • Rurale-urbane relationer
 • Byudvikling

 

Færdigheder:

 • Redegøre for centrale udviklingsteorier og deres betydning for udformningen af udviklingsstrategier
 • Anvende viden om transnationale selskaber og offentlig regulering til at beskrive udviklingen i globale produktionsnetværk
 • Redegøre for de overordnede faktorer, som har indflydelse på landbrugsproduktionen i det globale syd
 • Anvende ’livelihood’-tilgangen i både en rural- og urban sammenhæng, herunder diskutere tilgangens anvendelighed og dens centrale begreber
 • Redegøre for de overordnede mønstre og dynamikker forbundet med urbanisering, migration, rurale-urbane relationer og byudvikling i det globale syd


Kompetencer:
 

 • Analysere og vurdere globaliseringsprocesser og deres sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser i ulandene
 • Vurdere betydningen af statslig regulering for lokaliseringen af transnationale selskabers aktiviteter
 • Analysere drivkrafter og effekter for ulandenes landbrugsproduktion
 • Vurdere sammenhænge mellem migrationsdynamikker, urbaniseringsprocesser og social og lokal udvikling
For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon. Der skal under kursets forløb afleveres 3 opgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
skriftlig eksamen

Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.