NIFB14016U Jordbrugspolitik

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Agricultural Policy

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Kursusindhold

Kurset består af fire hoveddele:

 • Analyse af jordbrugspolitikkens instrumenter, der med udgangspunkt i effektivitets- og ikke effektivitetsorienterede argumenter, diskuterer det økonomiske rationale bagved offentlig intervention, omhandler design og velfærdsøkonomiske implikationer ved forskellige politikker og instrumenter, instrumenternes overførselseffektivitet samt OECD’s modelramme for måling og evaluering af jordbrugspolitik.

 • Analyse af de politiske dynamikker der gør sig gældende i jordbrugspolitikken. Med fokus på EU’s fælles landbrugspolitik vil denne del af kurset analysere de politiske processer, der ligger bag valget af landbrugspolitikkens instrumenter. Under inddragelse af teorier fra statskundskaben analyseres hvordan interesser, institutioner samt ideer påvirker udviklingen af EU’s landbrugspolitik. Analyserne vil inkludere hvordan internationale institutioner øver indflydelse på landbrugspolitikkens udvikling.

 • Analyse af nye problematikker og mål i jordbrugspolitikken. Denne del introducerer de studerende til nogle udvalgte nye problematikker (fx. bio-brændstof, miljø, fødevaresikkerhed) som er blevet en del af eksiterende jordbrugspolitikker eller som i forskellig udstrækning eksisterer i et samspil med disse.  

 • Introduktion til udvalgte aktuelle jordbrugspolitiske emner og problemstillinger i en dansk og europæisk kontekst.

Målbeskrivelser

Læringsmålet er, at de studerende på grundlag af en forståelse af jordbrugets sektorøkonomi, velfærdsøkonomisk teori samt teorier fra statskundskaben om interesser og institutioner vil være i stand til, at forklare baggrunden for og udviklingen i jordbrugspolitikkens design, effektivitet og velfærdsøkonomiske implikationer. Desuden vil de være istand til at forklare de handelspolitiske implikationer af forskellige politikker og instrumenter.

Efter kurset vil den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive de vigtigste historiske, institutionelle og økonomiske rammer for jordbrugspolitikken.
 • Beskrive samspillet mellem internationale handelsforhandlinger og udviklingen i europæisk landbrugspolitik.
 • Beskrive det økonomiske, institutionelle samt indenrigs- og handelspolitiske rationale der ligger bag den offentlige regulering af jordbrugserhvervet.
 • Beskrive udvalgte nye udviklingstræk i jordbrugspolitikken og hvordan nye tiltag spiller sammen med den øvrige jordbrugspolitik.
 • Udtrykke en faglig politologisk og jordbrugsøkonomisk forståelse af aktuelle jordbrugspolitiske problemstillinger og politikområder.

 

Færdigheder

 • Identificere de relevante institutionelle, politiske og økonomiske rammer i analyser af jordbrugspolitiske problemstillinger og politikområder.
 • Identificere de politiske, institutionelle og velfærdsøkonomiske argumenter bag valget af jordbrugspolitiske instrumenter .
 • Analysere aktuelle jordbrugspolitiske problemstillinger udfra velfærdsøkonomiske, institutionelle og politiske argumenter og refleksioner.

 

Kompetencer

 • Perspektivere aktuelle jordbrugspolitiske problemstillinger i forhold til jordbrugspolitikkens historiske, institutionelle, internationale, politiske og økonomiske rammer.
 • Diskutere og reflektere over mulige jordbrugspolitiske instrumenter på baggrund af et politisk ønske om at løse et konkret problem.
 • Diskutere aktuel jordbrugspolitik under inddragelse af økonomiske, institutionelle og politiske forhold.

De nævnte kilder er eksempler på den type litteratur, der vil blive benyttet. Den præcise litteratur vil dog blive annonceret ved kursets start. 

Cunha, A. with Swinbank A. (2011), An Inside View of the CAP Reform Process: Explaining the MacSharry, Agenda 2000 and Fischler Reforms, Oxford: Oxford University Press.

Daugbjerg, Carsten, (2017), ‘Responding to Non-Linear Internationalisation of Public Policy: The World Trade Organization and Reform of the CAP 1992-2013’, Journal of Common Market Studies, vol. 55, no. 3, pp. 486-501

OECD (2013). Agricultural Policies in OECD Countries – Monitoring and Evaluation. OECD 2013. Paris.

 

Kurset tager udgangspunkt i kompetencer i mikroøkonomi og jordbrugspolitik, der fx kan opnås ved at deltage og bestå i kurset ”Introduktion til jordbrugsøkonomi” ved SCIENCE.
Undervisningen består af en blanding af forelæsninger, gæsteforelæsninger, øvelser og diskussioner af aktuelle jordbrugspolitiske problemstillinger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 134
 • Forelæsninger
 • 54
 • Teoretiske øvelser
 • 18
 • I alt
 • 206
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendelse af to sæt øvelsesopgaver
Afholdelse og godkendelse af et diskussionsoplæg

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte iflg kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Som ordinær eksamen. Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil prøveformen ændres til en mundtlig eksamen på 20-25 minutter.

 

Indstillingskrav skal være opfyldt senest 3 uger før reeksamen

 

 

Kriterier for bedømmelse

Der testes i hele målbeskrivelsen