NIFB14016U Jordbrugspolitik

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Agricultural Policy

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Kursusindhold

Kurset består af tre elementer:

 • Jordbrugspolitikkens fundament, der handler om det historiske grundlag og de værdier, der ligger bag dansk og europæisk jordbrugspolitik. Derudover vil de institutioner og politiske processer, der indrammer de jordbrugspolitiske beslutninger, blive behandlet. Ydermere gennemgås de økonomiske rammer for jordbruget og dermed for jordbrugspolitikken, herunder jordbruget under økonomisk udvikling samt de relevante produkt- og faktormarkeder.
 • Jordbrugspolitisk analyse, der med udgangspunkt i effektivitets- og ikke effektivitetsorienterede argumenter, diskuterer det økonomiske rationale bagved offentlig intervention, omhandler design og velfærdsøkonomiske implikationer ved forskellige politikker og instrumenter, instrumenternes overførselseffektivitet samt OECD’s modelramme for måling og evaluering af jordbrugspolitik.
 • Aktuelle jordbrugspolitiske emner og problemstillinger i en dansk og europæisk kontekst, herunder de seneste års store fokus på jordbrugserhvervets konkurrenceevne versus det samlede reguleringstryk skabt gennem regulering af produktionen og forbrugets afledte effekter på miljø, natur, klima, sundhed og ernæring samt den seneste reform af EU’s fælles landbrugspolitiks økonomiske konsekvenser for jordbrugets indtjening og samfundsøkonomien.
Målbeskrivelser

Læringsmålet er, at de studerende på grundlaget af jordbrugets sektorøkonomi og velfærdsøkonomisk teori, bliver i stand til, at forklare baggrunden for jordbrugspolitikken, design og effektivitet af forskellige politikker og instrumenter, samt kunne forklare velfærdsøkonomiske implikationer af jordbrugspolitik og politiske beslutningsprocesser.

Efter kurset vil den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive de vigtigste historiske, institutionelle og økonomiske rammer for dansk og europæisk jordbrugspolitik.
 • Beskrive det økonomiske rationale bagved de offentlige indgreb i jordbrugserhvervets økonomi.
 • Udtrykke en faglig jordbrugsøkonomisk forståelse af aktuelle jordbrugspolitiske problemstillinger og politikområder.

Færdigheder

 • Identificere de relevante institutionelle og økonomiske rammer ved analyser af jordbrugspolitiske problemstillinger og politikområder.
 • Identificere økonomisk effektive jordbrugspolitiske instrumenter på baggrund af velfærdsøkonomiske argumenter.
 • Analysere aktuelle jordbrugspolitiske problemstillinger ud fra velfærdsøkonomiske argumenter og refleksioner.

Kompetencer

 • Perspektivere aktuelle jordbrugspolitiske problemstillinger i forhold til jordbrugspolitikkens historiske, institutionelle og økonomiske rammer.
 • Diskutere og reflektere over mulige jordbrugspolitiske instrumenter på baggrund af et politisk ønske om at løse et konkret problem.
 • Diskutere aktuel jordbrugspolitik med udgangspunkt i økonomiske argumenter.

De nævnte kilder er eksempler på den type litteratur, der vil blive benyttet. Den præcise litteratur vil dog blive annonceret i Absalon ved kursets start. 

Hill, Berkeley (2012). Farm Incomes, Wealth ans Agricultural Policy. CAB International 2012. Oxfordshire.
Tweeten, Luther and Standley R. Thomson (2002). Agricultural Policy for the 21st Century. Iowa State Press 2002. Annes.
OECD (2013). Agricultural Policies in OECD Countries – Monitoring and Evaluation. OECD 2013. Paris.

 

Kurset tager udgangspunkt i kompetencer i mikroøkonomi og jordbrugspolitik, der fx kan opnås ved at deltage og bestå i kurset ”Introduktion til jordbrugsøkonomi” ved SCIENCE.
Undervisningen består af en blanding af forelæsninger, gæsteforelæsninger, øvelser og diskussioner af aktuelle jordbrugspolitiske problemstillinger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 134
 • Forelæsninger
 • 54
 • Teoretiske øvelser
 • 18
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-elsamen på Peter Bangs Vej.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendelse af to sæt øvelsesopgaver
Afholdelse af et diskussionsoplæg

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Skriftlig prøve.

 

Hvis den studerende ikke har afleveret to øvelsesopgaver og en powerpoint-præsentation til diskussionsoplægget, skal det afleveres senest to uger inden reeksamen. Det skal godkendes inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der testes i hele målbeskrivelsen