NIDB10013U Idrætsfagets videnskabsteori (VtIdr)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Theory of Sport Science (VtIdr)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Kursusindhold

Alment kursus i idrætsfagets videnskabsteori. Såvel naturvidenskabelige som humanistiske og samfundsvidenskabelige videnskabsteorier belyses i relation til idræt. Kurset indeholder endvidere en introduktion til etiske aspekter knyttet til fagets udøvelse, til idrætsforskningen og til etiske problemstillinger i idrætsverdenen.

Målbeskrivelser

Viden
Den studerende skal kunne beskrive og sammenligne forskellige videnskabstraditioner såsom hermeneutik og positivisme.

Kompetencer
Den studerende skal kunne fortolke sit eget fag i videnskabsteoretisk lys.

Færdigheder
Den studerende skal kunne analysere specifikke cases af relevans for idrætten ud fra videnskabsteoretiske perspektiver
Den studerende skal kunne udføre undersøgelser med inddragelse af videnskabsteoretisk indfaldsvinkler.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Forelæsninger og gruppetimer.
Obligatorisk modul på bacheloruddannelsen i Idræt
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 28
 • Forberedelse
 • 100
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 50
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 dage
Opgaven er individuel. Den udleveres mandag kl. 9.00 og afleveres fredag kl. 12.00.
Opgavebesvarelsen skal være på max 7 sider á 2400 anslag ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.