NGEB10012U Jordens opbygning, dynamiske historie og ressourcer (Geologi)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

The Composition, Dynamical History and Resources of the Earth (Geologi)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
MSc Programme in Geography and Geoinformatics with a Minor Subject

Kursusindhold

Geologiske processer og materialer, herunder bjergartsdannende mineraler, sedimentære, magmatiske og metamorfe bjergarter, vulkanisme, bjergkædedannelse, Jordens klimahistorie og geologiske råstoffer i pladetektonisk synsvinkel, begreber om livets udvikling gennem geologisk tid, Danmarks geologi, aflejringsmiljøer knyttet til dannelsen af tørv, kul og olie, undergrundens og istidsaflejringernes opbygning i relation til hydrogeologiske problemstillinger.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Den pladetektoniske model og de dynamiske processer der danner, nedbryder og omdanner mineraler og bjergarter i det store geologiske kredsløb
 • Jordens udseende, klimahistorie og livets udvikling gennem geologiske tidsperioder
 • Grundlæggende introduktion til geologiske materialer; mineraler og bjergarter
 • Grundlæggende hydrogeologi og grundvand som råstof


Færdigheder:

 • Demonstrere kendskab til den pladetektoniske model og Jordens opbygning
 • Have kendskab til de vigtigste magmatiske, metamorfe og sedimentære bjergartstyper og deres dannelsesmiljøer
 • Beskrivelse af den geologiske tidsskala
 • Beskrive dannelsen og fordelingen af udvalgte geologiske råstoffer, herunder grundvand
 • grundlæggende kendskab til hydrogeologi og hydrogeologiske principper


Kompetencer:

 • Kombinere materialers egenskaber til en bestemmelse af udvalgte mineraler og bjergarter
 • Relatere de forskellige typer af bjergarter til dannelsesmiljø i en pladetektonisk ramme
 • Vurdere hvordan forskellige geologiske data sæt (boringer, profiler, målinger etc.) kan inddrages til løsning af geologiske problemstillinger

Se kursushjemmesiden på Absalon.

Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og to 1-dags ekskursioner. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 24
 • Forberedelse
 • 126
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.