NGEB10004U  Grundlæggende mineralogi og metamorf petrologi (MinIntro)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Basic Mineralogy and Metamorphic Petrology (MinIntro)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Kursusindhold

Kurset består af tre integrerede dele: (1) De grundlæggende fysiske, krystallografiske og kemiske egenskaber ved de vigtigste bjergartsdannende mineraler, (2) petrografisk beskrivelse og bestemmelse af mineraler og bjergarter ved mikroskopering, og (3) metamorfe bjergarters petrologi inklusiv en introduktion til termodynamik og fasediagrammer.

Målbeskrivelser

Viden:

 • De vigtigst bjergartsdannende mineralers makroskopiske, mikroskopiske, strukturelle og kemiske karakterer
 • Grundlæggende krystallografi og krystaloptik
 • Grundlæggende termodynamik, Gibbs’ faseregel og fasediagram teori
 • Grundlæggende petrografi og petrologi af metamorfe bjergarter


Færdigheder:

 • Beskrivelse og bestemmelse af de almindeligste bjergartsdannende mineraler udfra deres makroskopiske og mikroskopiske karaktertræk
 • anvende de relevante faglige udtryk og have praktiske færdigheder i den optiske beskrivelse af mineraler og bjergarter;
 • redegøre for de grundlæggende sammenhænge mellem mineralers kemiske og fysiske egenskaber og deres dannelsesmiljøer i Jordens skorpe og kappe
 • beskrive og bestemme de almindeligste typer af metamorfe bjergarter og gøre rede for teorierne for deres dannelse


Kompetencer:

 • gøre rede for regelmæssigheden i kemisk sammensætning og atomar og strukturel opbygning af de vigtigste bjergartsdannende mineraler, og deres stabilitetsforhold som illustreret i fasediagrammer
 • redegøre for hovedtyper af symmetrien af krystaller og de deraf følgende egenskaber
 • redegøre for den optiske beskrivelse af mineraler i bjergarter, samt klassificere og beskrive mineraler og bjergarter ved hjælp af polarisationsmikroskop
 • redegøre for det grundlæggende termodynamiske grundlag for krystallisation og udvikling af mineraler, samt illustrere stabiliteten af mineraler i fasediagrammer
 • anvende de grundlæggende begreber og terminologi i metamorf petrologi til en beskrivelse og tolkning af metamorfe bjergarters dannelse som kemiske og mineralogiske systemer
 • beskrive koblingen mellem forskellige typer af metamorfe bjergarter, de overordnede tektoniske/​pladetektoniske rammer og geologiske miljøer
 • gøre rede for de vigtigste metamorfe mineraler og mineralselskaber danneelsesbetingelser som funktion af udgangsbjergartens sammensætning og øvrige faktorer
 • beskrive metamorfe bjergarters mineralselskaber ved hjælp af grundlæggende termodynamik og Gibbs’ faseregel, som udtrykt i udvalgte metamorfe fasediagrammer

Se kursushjemmeside på Absalon

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Forberedelse
 • 150
 • I alt
 • 206