NGEA09033U  Arealanvendelse i globalt perspektiv

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Land Use in a Global Perspective

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i humane og naturvidenskabelige dimensioner af den globale arealanvendelse relateret til land- og skovbrug.

Målbeskrivelser

Viden:

Global arealanvendelse, ’global change’ og arealanvendelse, globale kortlægninger, biofysiske, socioøkonomiske og kulturelle drivkræfter, case-studier versus global skala, systemanalyse, kobling mellem arealanvendelse og produktion og miljøeffekter, næringsstofcirkulation, livelihood-land-use interaktion.

Færdigheder:

redegøre for generelle tendenser for klodens land use ændringer og for hvordan de hænger sammen med befolkningsvækst, teknologiudvikling og globaliseringsprocesser såvel som med lokale ressourceforvaltningsstrategier.
 
• redegøre for hovedtrækkene i de globale ændringer i den historiske arealanvendelse.
 
• redegøre for de væsentligste årsager til arealanvendelsesændringerne.

• redegøre for lokale og globale samfundsmæssige, kulturelle og naturmæssige faktorer som spiller en rolle for arealanvendelsesændringerne.
 
• redegøre for hvordan systemanalyse i sine forskellige betydninger kan anvendes i landbrugssystemsammenhænge.
 
• redegøre for de samfundsmæssige og miljømæssige implikationer af arealanvendelsesændringer i forskellige lokale og regionale sammenhænge.

Kompetencer:

Analysere, vurdere og anvende resultater, metoder, teori og data i forbindelse med arealanvendelsesproblemstillinger

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde miljøgeografi.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende gennem kurset og afleveres i eksamensugen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Identisk med den ordinære eksamen.

Den studerende afleverer efter eget valg en ny eller en redigeret skriftlig opgave.

Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

  • Kategori
  • Timer
  • Teoretiske øvelser
  • 42
  • Forberedelse
  • 164
  • I alt
  • 206