NGEA04069U Geografiske Informations Systemer & kartografi (GisK)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

GIS & Cartography (GisK)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
 

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i teori og begreber om Geografiske Informationssystemer (GIS) og kartografi samt praktisk anvendelse af software til GIS-analyser og kartografisk fremstilling.

Gennem en række praktiske øvelser opbygges der en generel viden om, digitale geodata og hvordan GIS-baserede analyser kan anvendes i forskellige faglige sammenhænge.

På kurset lægges der vægt på, hvorledes man via abstraktioner kan repræsentere fænomener fra den virkelige verden i et GIS vha. vektor- og rasterbaserede datamodeller, og hvorledes observationer af disse fænomener kan projiceres til 2-dimensionale (plane) afbildninger (digitale kort).

På kurset præsenteres en række forskellige generiske GIS-værktøjer til  analyse (rumlig) af geografiske problemstillinger.

Kurset giver desuden en indføring i historisk kortlægning samt principper for tematisk kartografisk formidling.

Endelig giver kurset en basal indføring i principperne bag databasesystemer, samt deres anvendelse som en integreret del af GIS-funktionaliteten.

Målbeskrivelser

Viden:

 • GIS software - ArcGIS.
 • Digitale geodata.
 • Datamodeller - vektor GIS og raster GIS.
 • Organisering af geodata - database og geodatabaser.
 • Projektioner, koordinatsystemer og georeferering.
 • GIS analyser - overlayanalyser, netværksanalyser, bufferanalyser, cost surface analyse og multikriterieanalyse.
 • Tematisk kartografi - formidling af GIS analyser
 • Kartografiske grundbegreber og layout

 


Færdigheder:

 

 • anvende en specifik datamodel (raster eller vektor) til at repræsentere en abstraktion af den virkelige verden på digital form i et GIS i form af rumlige enheder eller helheder.
 • definere en rumlig reference for indsamlede observationer på den 3 dimensionelle Jord, så disse kan koordinatsættes med henblik på lagring i et GIS, og desuden kunne forstå og anvende digitale geodata i forskellige skalaer.
 • forklare opbygningen af og anvende en relationsdatabase for egenskabsdata til registrerede fænomener.
 • anvende generiske GIS-analyseværktøjer til beregninger af rumlige egenskaber for geografisk information.
 • anvende basale kartografiske principper og metoder, som kan benyttes ved en digital grafisk formidling af tematiseret geografisk information.


Kompetencer:

Diskutere, kategorisere og udvælge relevante og gyldige GIS-strategier og -analyser med henblik på løsning af rumligt relaterede problemstillinger indenfor geografiske og beslægtede fagområder.

 

Se kursushjemmeside på Absalon.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Forberedelse (anslået)
 • 170
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • I alt
 • 206
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives i undervisningen mundtlig feedback og peerfeedback på aflevringsopgaver mhp forbedringer af efterfølgende afleveringer.

Der gives kollektiv feedback på digitale test. Det kan føre til en fornyet gennemgang af begreber og analyser, der ikke i første omgang er forstået.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Skriftlig prøve

Kurset er udtaget til ITX-eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte iflg kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller uploades før eksamen til ITX-systemet via Digital Eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.