NGEA04069U Geografiske Informations Systemer & kartografi (GisK)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

GIS & Cartography (GisK)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
 

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i teori og begreber om Geografiske Informationssystemer (GIS) og kartografi samt praktisk anvendelse af software til GIS-analyser og kartografisk fremstilling.

Gennem en række praktiske øvelser og opgaver opbygges en generel viden om digitale geodata, GIS-baserede analyser samt anvendelsen af disse i forskellige faglige sammenhænge.

På kurset lægges vægt på, hvorledes man via abstraktioner kan repræsentere objekter (huse, veje, skov ol.) i den virkelige verden i et Geografisk Informations System (GIS). Objekterne (geodata) repræsenteres enten i en vektor- eller rasterbaserede datamodel, der senere visualiseres som digitale kort.

På kurset præsenteres en række forskellige generiske GIS-værktøjer til  analyse (rumlig) af geografiske problemstillinger. Kurset giver også en basal indføring i principperne bag databasesystemer, samt deres anvendelse, som en integreret del af GIS-funktionaliteten.

Kurset giver desuden en indføring i den historisk kortlægning af Danmark samt principper for topografisk og tematisk kartografisk formidling.
 

Målbeskrivelser

Viden:

 • GIS software - ArcGIS.
 • Digitale geodata.
 • Datamodeller - vektor GIS og raster GIS.
 • Organisering af geodata - database og geodatabaser.
 • Projektioner, koordinatsystemer og georeferering.
 • GIS analyser - overlayanalyser, netværksanalyser, bufferanalyser, cost surface analyse og multikriterieanalyse.
 • Tematisk kartografi - formidling af GIS analyser
 • Kartografiske grundbegreber og layout

 


Færdigheder:

 

 • anvende en specifik datamodel (raster eller vektor) til at repræsentere en abstraktion af den virkelige verden på digital form i et GIS i form af rumlige enheder eller helheder.
 • definere en rumlig reference for indsamlede observationer på den 3 dimensionelle Jord, så disse kan koordinatsættes med henblik på lagring i et GIS, og desuden kunne forstå og anvende digitale geodata i forskellige skalaer.
 • forklare opbygningen af og anvende en relationsdatabase for egenskabsdata til registrerede fænomener.
 • anvende generiske GIS-analyseværktøjer til beregninger af rumlige egenskaber for geografisk information.
 • anvende basale kartografiske principper og metoder, som kan benyttes ved en digital grafisk formidling af tematiseret geografisk information.


Kompetencer:

Diskutere, kategorisere og udvælge relevante og gyldige GIS-strategier og -analyser med henblik på løsning af rumligt relaterede problemstillinger indenfor geografiske og beslægtede fagområder.

 

Se kursushjemmeside på Absalon.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Forberedelse (anslået)
 • 170
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • I alt
 • 206
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives i undervisningen mundtlig feedback og peerfeedback på aflevringsopgaver mhp forbedringer af efterfølgende afleveringer.

Der gives kollektiv feedback på digitale test. Det kan føre til en fornyet gennemgang af begreber og analyser, der ikke i første omgang er forstået.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig prøve

Den skriftlige stedprøve er en ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

KU’s eksamenshus stiller computere til rådighed ved ITX-eksamenen.
Egne digitale hjælpemidler, såsom computer, tablet, lommeregner, mobiltelefon mv. må ikke medbringes.

Bøger, noter og lignende kan medbringes i papirform eller uploades før eksamen og tilgås digitalt fra ITX-computeren. Læs mere om dette på Studieinformation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.