NFYB10010U Kvantemekanik 2 (KM2)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Quantum Mechanics 2 (KM2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fysik
Bacheloruddannelsen i nanoscience

Kursusindhold

Kurset bygger videre på Kvantemekanik 1, KM1. De to kurser giver en samlet introduktion til kvantemekanikkens ideer, metoder og anvendelser samt giver de studerende teknikker til løsning af enkle kvantemekaniske problemstillinger. Kurset inddrager eksempler fra forskellige fysiske systemer, hvor kvantemekanikken spiller en afgørende rolle.

Målbeskrivelser

Færdigheder
Kurset tilsigter, at den studerende kan:

 • Opskrive og løse Schrödinger-ligningen for bundne og ubundne tilstande i forskellige potentialer, herunder hydrogen atomet.
 • Anvende approksimationsmetoder (variationsmetoden, perturbations teori) til løsning af lettere, men realistiske kvantemekaniske problemer.
 • Anvende flerpartikel tilstande.
 • Benytte tidsafhængig perturbationsteori.
 • Beskrive stofs opbygning, herunder faste stoffer, molekyler og atomer
 • Forstå og anvende simple symmetriargumenter i kvantemekanik.

 

Viden
Den studerende vil få udvidet forståelsen af spin, baneimpulsmoment og brintatomet, samt opnå viden om kvantemekaniske symmetrioperationer, variationsprincippet, tidsafhængig og tidsuafhængig perturbation samt anvendelser af disse. Den studerende opnår også kendskab til stofs opbygning, herunder faste stoffer, molekyler og atomer.

Kompetencer
En aktivt deltagende studerende vil kunne håndtere grundlæggende kvantemekaniske teknikker og få indsigt i mere avancerede løsningsstrategier. Specielt opnås fortrolighed med metoder til at finde approksimative løsninger til Schrödinger-ligningen.

Se Absalon for endelig kursuslitteratur. Nedenstående er et eksempel på forventet undervisningsmateriale.

 

David J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, samt supplerende noter.

Kendskab til indledende kvantemekanik, elektromagnetisme, og klassisk mekanik.
Forelæsninger, regneøvelser og laboratorieøvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 91
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Projektarbejde
 • 20
 • Vejledning
 • 14
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Det er et krav for at deltage i eksamen at følgende er godkendt og gyldigt senest en uge før eksamen:
Tre afleveringer
Hvis en aflevering ikke godkendes i første forsøg kan den genafleveres op til en uge efter bedømmelsen (eller i forbindelse med reeksamen).

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis der 10 eller færre til reeksamen, så ændres eksamen til en mundtlig 30 min eksamen. 
Der kan ikke ses bort fra krav om aflevering af opgaver. Studerende der ikke opfylder kravet skal følge kurset igen. Hvis den studerende har deltaget, men ikke fået godkendt afleveringer, skal de godkendes senest 2 uger før reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelse