NFOB16006U Produktion af flydende fødevarer

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Liquid Food Processing

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Kursusindhold

Kurset omhandler enhedsoperationer og processeringsteknologier brugt i fødevareindustrien under tilvejebringelse af flydende fødevarer. Eksempler på disse er: spray- og frysetørring, inddampning, opvarmning og nedkøling, blanding, transport af væsker vha. pumpning, homogenisering og forskellige separationsprocesser. Kurset vil også berøre forståelse for og indblik i design af proceslinjer. Der vil i kurset i høj grad blive undervist i teorien bag væskers flydeegenskaber og hvordan disse relaterer sig til processeringen. 

Kurset baserer sig meget på den kvantitative forståelse for processerne og derfor vil procesberegninger og forståelsen af de fysiske fænomener som processerne baserer sig på være det underliggende tema for kurset.

Målbeskrivelser

Målet med kurset er at give de studerende en detaljeret viden om udstyr/processer samt hvordan produktegenskaber samspiller med processeringen af væsker i fødevareindustrien. En væsentlig del af kurset er at give de studerende viden og værktøjer til at beregne processtider, processeringseffekter samt analysere proceslinjer.

Når kurset er gennemført, forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive hvordan man kan karakterisere og måle reologiske egenskaber for flydende fødevarer 
 • Beskrive principperne bag nyere procesteknologier.

 

Færdigheder

 • Forklare hvordan de rheologiske egenskaber samspiller med processeringen af væsker
 • Udføre masse og energibalancer for enhedsoperationer og proceslinjer.
 • Beregne energiforbrug for almindelige enhedsoperationer
 • Beregne inaktiveringskinetik for bakterier, enzymer og vitaminer ved forskellige temperaturprofiler.

 

Kompetencer

 • Analysere proceslinjer og diskutere udfordringer samt komme med simple løsningsforslag på disse
 • Vurdere valg af procesudstyr til en proceslinje på baggrund af produktets reologiske opførsel.

Se Absalon for kursuslitteratur.

 

 

Det forventes at de studerende har baggrund svarende til de første 2 år på bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring (specialiseringen i kvalitet og teknologi samt fødevareingeniør). Kurset undervises ud fra en forudsætning om, at de studerende har en basal forståelse for fødevarefysik, fødevarekemi og mikrobiologi.
Kurset består af forelæsninger, regneøvelser samt casearbejde i grupper. Regneøvelser vil blive gennemført imellem forelæsningerne hver tirsdag, hvor beregninger og reflektioner diskuteres løbende. Casearbejdet forekommer sideløbende igennem kurset og skal godkendes inden eksamen.
Kurset er forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring (specialisering i kvalitet og teknologi/​fødevareingeniør).
Kurset undervises som hovedregel på dansk, men engelske forelæsninger kan forekomme.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 77,5
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • Ekskursioner
 • 4
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 137,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

De studerende får løbende mundtlig feedback som en del af deres teoretiske øvelser, hvor de bliver vejledt til løsning af opgaver.

Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamen vil bestå af beregninger, vurderinger og multiple choice spørgsmål

Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

Godkendelse af case

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Eksamen er placeret i uge 50.

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. (Gen)aflevering af eventuelt ikke-godkendt case, der skal godkendes senest 2 uger inden re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen