NFOB15014U Fødevareproduktion, Samfund og Sundhed

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Food Production, Society and Health

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring - obligatorisk
Kursusindhold

Kurset giver et overblik over dansk fødevareproduktion og fødevareforskning samtidig med, at de studerende får kendskab til udvalgte råvarer.

Kurset indledes med en introduktion til kurset samt til Institut for Fødevarevidenskab og til Institut for Human Ernæring og Idræt.

Undervisningen veksler mellem plenumforedrag, forelæsninger og gruppearbejde. Plenumforedrag vil holdes af væsentlige levnedsmiddelaktører omhandlende et kursusaktuelt emne f.eks. en dansk råvareproducent, den danske fødevarepolitik, forbrugertrends, kostanbefalinger, fødevareforskning og fødevareindustri. Sidstnævnte gøres blandt andet med repræsentanter fra erhvervet (f.eks. Dansk Industri, Landbrug og Fødevarer, Ministeriet for Fødevarer). Plenumforedrag vil normalt være 40 minutter hvortil der udpeges et studenterpanel som får til opgave at forberede og stille uddybende spørgsmål.

Kurset vil indeholde følgende:

 1. 1. Introduktion (kursusoversigt, holdinddeling og introduktion til gruppearbejde)
 2. 2. Råvarer (introduktion til dansk mad og ernæring, grundlæggende principper for sensorik samt råvarekvalitet – undervisningen vil være balanceret mellem kød-, plante- og mejeriprodukter)
 3. 3. Fødevarer og sundhed (næringsstofanbefalinger, næringsindhold, E-numre, lovgivning)
 4. 4. Ekskursion (delvis studenterbetaling) til den lokale fødevareindustri i en udvalgt egn
 5. 5. Gruppearbejde over bundet emne (litteratursøgning, udarbejdelse af poster og kort præsentation af arbejdet i plenum)
Målbeskrivelser

At de studerende forstår forudsætningerne for kvalitet af udvalgte råvarer samt får kendskab til forudsætningerne for den danske fødevareproduktion og dens samspil med det øvrige samfund.

At de studerende får kendskab til grundlæggende principper for næringsstoffer, udvikling, design og produktion af udvalgte fødevarer i relation til kvalitetsegenskaber som sensorisk, ernæringsmæssig og råvarekvalitet.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Overblik over dansk industriel fødevareproduktion og dens samspil med det øvrige samfund
 • Grundlæggende sensoriske metoder (difference tests, descriptive tests and hedonic tests) og deres anvendelse
 • Betydningen af produktionsforhold og fysisk-kemisk struktur for kvaliteten af udvalgte vegetabilske og animalske råvarer
 • Kendskab til fødevareingredienser, næringsstoffer og ernæring

 

Færdigheder:

Gennemføre et teoretisk funderet gruppearbejde i samarbejde med medstuderende herunder:

 • Indsamle tilgængelig viden/litteratur om grundlæggende problemstillinger inden for fødevareområdet
 • Formidle denne viden på en videnskabelig korrekt måde

 

Kompetencer:

 • Evne til at bedømme variation i kvaliteten af udvalgte råvarer forårsaget af genetisk oprindelse, produktionsforhold, behandling og/eller opbevaring
 • Evne til at bedømme basale ingrediens- og tilsætningsstoffer samt næringsindhold
 • Samarbejde med medstuderende om gennemførsel og afrapportering af sensoriske forsøg og gruppearbejde

 

Menneskets Ernæring, 3. udgave. Redigeret af Arne Astrup, Susanne Bügel, Jørn Dyerberg og Steen Stender.

Fødevarer og Kvalitet, 2. udgave. Lise Justesen, Ulla Uebel og Karin Østergaard.

Kurset vil indeholde en blanding af ordinære forelæsninger, plenumforelæsninger, øvelser, gruppearbejde, litteratursøgning og ekskursion.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 16
 • Ekskursioner
 • 30
 • Forberedelse
 • 58
 • Forelæsninger
 • 60
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Projektarbejde
 • 24
 • Vejledning
 • 10
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Skriftlig prøve, 1 time med opsyn.
Skriftlig aflevering er poster om et givent emne. Poster udarbejdes i grupper og arbejdet præsenteres i plenum.
Den skriftlige prøve er en multiple choice eksamen.
Skriftlig aflevering (poster) tæller 40% og multiple choice tæller 60% i eksamenskarakteren
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Samme som ordinær eksamen. Mangler man at aflevere poster kan den udarbejdes og fremlægges individuelt efter aftale med kursusansvarlig. Poster skal være afleveret senest to uger inden tilmelding til reeksamen lukker.
Kriterier for bedømmelse

Opfyldelse af målbeskrivelsen