NFOB15007U Grundlæggende celle- og molekylærbiologi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Basic Cell and Molecular Biology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring - obligatorisk

Kursusindhold

I kurset gennemgås den prokaryote og eukaryote celles opbygning, membranstruktur og transport, inter- og intracellulær signalering, exo- og endocytose, Mendels love, molekylær genetik, kromosomer, DNA, RNA, gener, replikation, transskription, translation, mutationer og epigenetik.

Målbeskrivelser

Beskrivelse:

Formålet med kurset er at give den studerende en grundlæggende viden indenfor celle- og molekylærbiologi med relevans for mikrobiologi, biokemi, ernæring, fysisk aktivitet og sundhed.

Når kurset er gennemført forventes de studerende at kunne:

Viden:

 • Udtrykke viden om prokaryote celler
 • Udtrykke viden om eukaryote (gær og mammale) celler
 • Udtrykke viden om genetik
 • Forstå cellemembranens opbygning og transport
 • Forstå opbygning og informationsvideregivelse fra arvematerialet, herunder grundlæggende forståelse af replikation, transskription og translation


Færdigheder:

 • Anvende databaser (såsom ENSEMBLE) med relevans for celle- og molekylærbiologi
 • Demonstrere basale molekylær- og cellebiologiske laboratorieteknikker
 • Analysere og vurdere data fra molekylære og cellebiologiske studier


Kompetencer:

 • Diskutere og formidle celle- og molekylærbiologisk viden med relevans for fødevarer, biokemi og ernæring i forhold til sundhed
 • Diskutere molekylærbiologiske problemstillinger indenfor sundhed

Oplyses på Absalon før kursusstart

Forelæsninger (50%), kollokvier (20%), teoretiske og praktiske øvelser (inkl. PC og i begrænset omfang laboratorie-øvelser, 30%)
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 102
 • Forelæsninger
 • 48
 • Kollokvier
 • 20
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Eksamenssættet består typisk af 4-6 opgaver med underspørgsmål. Den indbyrdes vægtning, der kan variere, angives ud for de enkelte opgaver.

Kurset er udtaget til ITX eksamen på Peter Bangs Vej
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Hvis der er ti eller færre tilmeldte til reeksamen, vil eksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen

Kriterier for bedømmelse

Demonstreret niveau ift. de beskrevne læringsmål.