NFOB15007U Grundlæggende celle- og molekylærbiologi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Basic Cell and Molecular Biology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Kursusindhold

I kurset gennemgås den prokaryote og eukaryote celles opbygning, membranstruktur og transport, inter- og intracellulær signalering, exo- og endocytose, Mendels love, molekylær genetik, kromosomer, DNA, RNA, gener, replikation, transskription, translation, mutationer og epigenetik ligesom basale begreber ift. cellens metabolisme og energigenerering introduceres.

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at give den studerende en grundlæggende viden indenfor celle- og molekylærbiologi med relevans for mikrobiologi, biokemi, ernæring, fysisk aktivitet og sundhed.

Når kurset er gennemført forventes de studerende at kunne:

Viden:

 • Udtrykke viden om prokaryote celler
 • Udtrykke viden om eukaryote (gær og mammale) celler
 • Udtrykke viden om genetik
 • Forstå cellemembranens opbygning og transport
 • Forstå opbygning og informationsvideregivelse fra arvematerialet, herunder grundlæggende forståelse af replikation, transskription og translation
 • Forstå grundlæggende aspekter af cellesignalering, metabolisme og energigenerering


Færdigheder:

 • Anvende databaser med relevans for celle- og molekylærbiologi
 • Demonstrere basale molekylær- og cellebiologiske laboratorieteknikker
 • Analysere og vurdere data fra molekylære og cellebiologiske studier


Kompetencer:

 • Diskutere og formidle celle- og molekylærbiologisk viden med relevans for fødevarer, biokemi og ernæring i forhold til sundhed
 • Diskutere basale molekylærbiologiske problemstillinger indenfor sundhed

Se Absalon for kursuslitteratur.

 

Eksempler på kursuslitteratur:

Alberts et al. "Essential Cell Biology",

"Brock Biology of Microorganisms" 

Forelæsninger, kollokvier, teoretiske og praktiske øvelser (inkl. PC og i begrænset omfang laboratorie-øvelser)
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 55
 • Holdundervisning
 • 12
 • Forberedelse (anslået)
 • 83
 • Teoretiske øvelser
 • 44
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives mundtlig, kollektiv feedback i forbindelse med dels mindre tests og opgaver i forbindelse med undervisningen samt i forbindelse med prøveeksamen (gennemgang af tidligere eksamenssæt, som de studerende har udført i forbindelse med undervisningen). Endvidere gives kollektiv feedback på laboratorieøvelser.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamenssættet består typisk af 20-25 opgaver. Den indbyrdes vægtning, der kan variere, angives ud for de enkelte opgaver.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen