NDIA10001U Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (DidG)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Fundamentals of the Didatics of Science and Mathematics (DidG)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
Bacheloruddannelsen i geografi og geoteknologi
Bacheloruddannelsen i idræt
Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i matematik
Kursusindhold
Kurset opfylder kravet om fagdidaktik til opnåelse af undervisningskompetence i gymnasieskolen i de naturvidenskabelig fag, og gymnasideundervisning bruges derfor som gennemgående eksempel. Men kurset giver en generel indføring i naturfagsdidaktik, som er anvendelig på alle uddannelsestrin. Kurset er opbygget omkring nedenstående 5 temaer:
-Begrundelser og læreplaner
-Teorier om læring og undervisning (herunder IBSE og TDS)
-Arbejdsformer, herunder praktisk arbejde (laboratorie/feltarbejde)
-Tværfaglighed
-Evaluering
Målbeskrivelser
Kompetencer:
Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:
-analysere berundelser og målbeskrivelser i officielle retningslinjer for undervisning.
-Beskrive og analysere elevers faglige læring, herunder kognitive, metakognitive og affektive faktorer.
-Skitsere korte undervisningsforløb, både enkeltfaglige og tværfaglige (egne fag i samspil med andre fag), den studerende skal specielt kunne: designe og analysere konkrete elevopgver og begrunde valg af arbejds- og evalueringsformer.
-Analysere og evaluere elevers faglige præstationer.

Færdigheder: 
-Anvende fagdidaktisk terminologi og teori korrekt og bruge den til at argumentere læringsteoretisk for elevaktiviteters indhold og placering i forbindelse med undervisning.

Viden: 
Fagdidaktisk(e) litteratur, begreber og metoder som angivet under undervisningsmaterialer.
E. Damberg, M.mf.: Gynmasiepædagogik (Gyldendal). Carl Winsløw: Didaktiske elementer (Biofolia), samt udleveret supplerende materiale.
Bestået kurser på mindst bachelorniveau svarende til mindst 60 ECTS
Ca. 8 timers øvelser samt 2 timers efterlæsning pr. uge
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 146
 • Forelæsninger
 • 14
 • Praktiske øvelser
 • 45
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter med opsyn.
Prøven har 30 minutters forberedelse. Ved eksamen trækkes én af de fem opgaver som fremlægges og danner udgangspunkt for eksaminationen.
Krav til indstilling til eksamen
Det er et krav for deltagelse i den afsluttende prøve, at den studerende har afleveret 5 opgaver samt deltaget i et til hvert kursus nærmere angivet antal undervisningsgange, hvor de studerende afprøver undervisningsrollen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Se målbeskrivelsen