NDAK18002U Sundheds-it infrastruktur

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Health Information Infrastructures

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i sundhed og informatik

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give de studerende viden omkring komplekse tekniske og organisatoriske sammenhænge i sundheds-it infrastrukturer. Kurset fokuserer på samspillet mellem system- og informationsarkitektur, den kliniske praksis og de organisatoriske rammer for anvendelsen og udviklingen af sundheds-it infrastrukturer. På kurset opnås en grundlæggende forståelse for sociotekniske infrastrukturers betydning  for udvikling og videreudvikling af sundheds-it systemer. Gennem introduktion til forskellige teoretiske perspektiver sættes de studerende i stand til at analysere og vurdere sundheds-it infrastrukturer.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes de studerende at kunne:


Viden

 • redegøre for de grundlæggende elementer i sundheds-it infrastrukturer og deres indbyrdes sammenhænge
 • redegøre for teoretiske begreber til analyse af sundheds-it infrastrukturer
 • redegøre for sundheds-it infrastrukturers betydning for forskellige dele af sundhedsvæsenet 
 • redegøre for sundheds-it infrastrukturers betydning for udvikling og videreudvikling af sundheds-it systemer

 

Færdigheder

 • analysere og evaluere opbygningen af konkrete sundheds-it infrastrukturer 
 • analysere muligheder og barrierer for videreudvikling af disse infrastrukturer
 • foreslå og vurdere relevante videreudviklingsstrategier under hensyntagen til fx tekniske og organisatoriske rammer

 

Kompetencer

 • anvende teoretiske begreber og modeller til analyse af konkrete sundheds-it infrastrukturer

Udvalgte akademiske artikler, kapitler fra bøger og relevant materiale fra offentlige og private sundhedsaktører.

Offentliggøres på kursets Absalon-side ved kursusstart.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BSc-uddannelse.
Forelæsninger, læsning af udvalgt litteratur, studerendes oplæg, workshops og gruppeopgaver.
Al databehandling på kurset vil foregå i henhold til KUs gældende regler for datasikkerhed og fortrolighed.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 26
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Øvelser
 • 26
 • Projektarbejde
 • 80
 • Eksamen
 • 43
 • I alt
 • 275
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftligt individuel opgave:
Den individuelle opgave udleveres i slutningen af kurset og afleveres inden udgangen af maj måned.
Opgaven afleveres som en rapport og har et omfang svarende til min. 10 maks. 15 normalsider samt maks. 5 sider bilag.
Krav til indstilling til eksamen

Gruppeopgaver:
I løbet af kurset udarbejdes 1-3 gruppeopgaver i relation til kursets centrale temaer.
Som udgangspunkt arbejdes i grupper af størrelsen 4-6 studerende.
Gruppeopgaverne afleveres som rapporter af et omfang svarende til 10-15 normalsider.
Aflevering og godkendelse af gruppeopgaver er en forudsætning for indstilling til eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Ny individuel skriftlig opgave afleveres, hvis alle gruppeopgaver er godkendt. 

Hvis 1-3 gruppeopgaver mangler eller ikke er godkendt aftales ny opgaveaflevering med underviser. Afleveringsdeadline er tre uger inden eksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende demonstrere fuld opfyldelse af målbeskrivelsen for kurset