NDAB19000U Systemudvikling

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Systems Development

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik 

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til de elementære elementer i udviklingen af it-systemer i sundhedssystemet. Det indbefatter fra området systemudvikling: kravspecifikation, use cases, grundlæggende UML-diagrammer og systemudviklingsmetoder. Det indbefatter fra området Databaser: datamodellering og realisering af datamodel i en relationel database. Dertil kommer en introduktion til SQL  og dataudveksling med XML. 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre overordnet for systemudviklingsmetoder (Unified Process og SCRUM)
 • Redegøre for hvad en kravspecifikation er og hvordan den udarbejdes
 • Reflektere over udfordringerne ved udviklingen af store IT-systemer
 • Kendskab til XML til udveksling af sundhedsdata

 

Færdigheder

 • Kan udvikle et simpelt objektorienteret program med brugergrænseflade og interaktion til database
 • Vælge systemudviklingsmetode i forhold til en given opgave og opgavens kontekst, herunder medarbejdere og teknologi
 • Udforme enkle use case diagrammer, sekvensdiagrammer, klassediagrammer og aktivitetsdiagrammer
 • Begrunde valg af datatyper og datamodel
 • Oprette og manipulere databaser ved hjælp af SQL
 • Udforme et Entity Relationship diagram

 

Kompetencer

 • Indgå i et sundhedsfagligt projektsamarbejde omkring udviklingen af et mindre IT-system (i henhold til KUs regler for datasikkerhed og fortrolighed).
Viden om programmering og færdigheder svarende til det, der opnås på kurset Programmering
Forelæsninger, øvelser, workshops samt afleveringsopgaver
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 118
 • Øvelser
 • 24
 • Eksamen
 • 40
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Mundtlig prøve, 20 min. uden forberedelse med opsyn.
2-4 skriftlige gruppeafleveringer, som tilsammen udgør en portfolio.
Individuel mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i portfolioen.
Der gives en samlet individuel karakter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

2-4 skriftlige gruppeafleveringer, som tilsammen udgør en portfolio.
Individuel mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i portfolioen. 
Der gives en samlet individuel karakter. Hvis der af forskellige grunde mangler gruppeafleveringer, aftales det med underviser, hvad portfolioen skal indeholde. 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.