NDAB15011U  Softwareudvikling (SU)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Software Development (SU)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi

Kursusindhold

Kurset introducerer studerende til fundamentale teknikker og værktøjer til software-udvikling. Emnerne i kurset inkluderer værktøjer og omgivelser, softwaredesign, software-konstruktion, verifikation og validering samt brug af komponenter og biblioteker. Undervisningen tilrettelægges således at de studerende i grupper udvikler en realistisk slutbruger-applikation med givne krav under anvendelse af teknikker og værktøjer fra kurset. Et eksempel på en applikation kan være en mobilapplikation med web-baseret kommunikation til en server med en database.

Målbeskrivelser

Kursets mål er at gøre de studerende i stand til i mindre projektgrupper at udvikle større slutbruger-applikationer. Efter kurset forventes de studerende at have:

Viden om

 • Værktøjer til applikationsudvikling inklusive integrerede programmeringsomgivelser, konfigurationsstyringsværktøjer og værktøjer til automatisering

 • Softwaredesign inklusive modularitet, mønstre og arkitektur

 • Softwarekonstruktion inklusive god udviklingspraksis

 • Verifikation og validering inklusive review, test og analyse

Færdigheder i at

 • Beskrive og dokumentere krav for samt design og konstruktion af en applikation

 • Designe en applikation så den opfylder givne krav

 • Verificere og validere at en applikation opfylder et design

 • Anvende eksisterende biblioteker og komponenter til at udvikle en applikation

 • Anvende værktøjer til applikationsprogrammering

Kompetencer til at

 • Samarbejde struktureret omkring softwareudvikling i en gruppe

 • Konstruere en applikation ud fra et design

 • Evne til at lære og anvende nye biblioteker og komponenter

Offentliggøres på kursets hjemmeside ved kursusstart

Grundlæggende kendskab til programmering svarende til kurset Programmering og Problemløsning (PoP).
Gruppeprojekt, vejledning, forelæsning, øvelser
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar, 20 minutter
Der gives en samlet bedømmelse af en grupperapport og et individuelt mundtligt posterforsvar (20 minutter inklusive votering) baseret på rapporten.
Krav til indstilling til eksamen

For at deltage i posterforsvaret skal den skriftlige rapport være afleveret.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Posterforsvaret afholdes i eksamensugen.

Reeksamen

For at kvalificere sig til reeksamen skal rapporten (gen-) afleveres.

Samme eksamensform som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende vise beherskelse af viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet i målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Holdundervisning
 • 56
 • Projektarbejde
 • 200
 • Eksamen
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Forberedelse
 • 79
 • I alt
 • 412