NDAB15011U Softwareudvikling (SU)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Software Development (SU)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioinformatik
Bacheloruddannelsen i datalogi

Kursusindhold

Kurset introducerer studerende til fundamentale teknikker og værktøjer indenfor softwareudvikling. Emnerne i kurset inkluderer værktøjer, miljøer og metoder til udvikling, kvalitetssikring og vedligeholdelse af software, samt brug af komponenter, biblioteker og frameworks. Undervisningen tilrettelægges således, at de studerende i grupper udvikler en realistisk slutbrugerapplikation med givne krav under anvendelse af teknikker og værktøjer fra kurset.

Målbeskrivelser

Kursets mål er at gøre de studerende i stand til at udvikle større slutbrugerapplikationer i mindre projektgrupper. Efter kurset forventes de studerende at have:

 

Viden om

 • værktøjer til applikationsudvikling inklusive integrerede programmeringsmiljøer, konfigurationsstyringsværktøjer og værktøjer til automatisering

 • softwaredesign (inklusiv modularitet, mønstre og arkitektur)

 • softwarekonstruktion (inklusiv god udviklingspraksis)

 • verifikation og validering (inklusiv review, test og analyse)

 

Færdigheder i at

 • programmere en slutbrugerapplikation i et givet udviklingsmilljø

 • beskrive og dokumentere krav for, samt design og konstruktion af, en applikation

 • designe en applikation, så den opfylder givne krav

 • verificere og validere, at en applikation opfylder et design

 • anvende eksisterende biblioteker og komponenter til at udvikle en applikation

 • anvende værktøjer til applikationsprogrammering

 

Kompetencer til at

 • samarbejde struktureret omkring softwareudvikling i en gruppe

 • konstruere en applikation ud fra et design

 • lære at anvende nye biblioteker og komponenter

Offentliggøres på kursets Absalon-side ved kursusstart.

Grundlæggende kendskab til:
Programmering svarende til kurset Programmering og Problemløsning (PoP);
Vektorer i 3D svarende til Matematik A på gymnasieniveau;
Diskret matematik grundlæggende algoritmer og datastrukturer svarende kurset Diskret Matematik og Algoritmer (DMA).
Individuelle afleveringsopgaver, projektarbejde, holdundervisning, forelæsninger, workshop(s).
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Holdundervisning
 • 73
 • Øvelser
 • 100
 • Projektarbejde
 • 150
 • Seminar
 • 4
 • Eksamensforberedelse
 • 28
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 412
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
De studerende laver et gruppebaseret softwareudviklingsprojekt i løbet af kurset. Idet samarbejde er del af læringsmålene, skal grupper bestå af 3-4 personer. Der gives kun i usædvanlige tilfælde tilladelse til andre gruppestørrelser.

Softwareudviklingsprojektet består af gruppens udviklede software, inklusiv påkrævet dokumentation, reviews, tests og en skriftlig rapport, der beskriver softwaren og dens udvikling. Softwareudviklingsprojektet afleveres (efter nærmere anvisning i et skybaseret softwarearkivsystem såsom GitHub) senest to uger før den mundtlige eksamen.

Den mundtlige prøve er individuel med udgangspunkt i gruppens afleverede skriftlige rapport og softwarearkiv. Den består af et oplæg med udgangspunkt i de individuelle bidrag til projektarbejdet på maks. 10 minutter med hjælpemidler (medbring egen bærbar), samt efterfølgende spørgsmål, som kan dække hele kursets pensum.
Krav til indstilling til eksamen

De studerende skal opnå 80% af de mulige point i individuelle og gruppebaserede afleveringsopgaver med afleveringsfrist hver eller hver anden uge. Afleveringsopgaverne kan indeholde både teoretiske og programmeringsopgaver.

Detaljer om afleveringsopgaver, herunder tidsfrister og pointsætning, vil blive offentliggjort ved kursusstart.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Studerende, der ikke er kvalificeret til den ordinære eksamen, kan opnå kvalificering til reeksamen ved at aflevere eventuelt manglende løsninger til obligatoriske afleveringsopgaver. Ligesom ved den ordinære eksamenskvalifikation skal 80% af de kvalificerende afleveringsopgaver godkendes.

Hvis den studerende ikke har været i en gruppe og lavet et softwareudviklingsprojekt til den ordinære eksamen, der kan genafleveres, så skal der laves en individuel programmerings- og rapportopgave. Denne offentliggøres efter den ordinære eksamen og i omfang svarer til et gennemsnitligt individuelt bidrag til den ordinære eksamen. 

Deadline for aflevering af de kvalificerende afleveringsopgaver, samt rapportopgave eller softwareprojekt er tre uger før re-eksamen, den specifikke dato vil blive offentligtgjort på Absalon.

Studerende, der har opnået de fornødne 80% på afleveringsopgaverne kan vælge at gå op til reeksamen på basis af deres tidligere afleverede gruppebaserede softwareprojekt eller på basis af en individuel programmerings- og rapportopgave som ovenfor.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen