NDAB15010U Roboteksperimentarium (REX)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Robot Lab (REX)

Kursusindhold

Kurset introducerer grundlæggende teknikker for mobile autonome robotter. En robot kan bestå af en computer, som er monteret på et chassis med styrbare hjul. Computeren har tilsluttet et kamera og et antal afstandssensorer. Kurset er praktisk orienteret, og de studerende skal i grupper programmere løsningen til et antal opgaver, som skal udføres af robotterne.

De studerende vil blive introduceret til teori og metoder fra robotikken, herunder kontrol, navigation og lokalisering af robotter samt opgaveløsning med robotter. Metoder til analyse af sensordata vil også blive gennemgået. Kurset afsluttes med en større opgave.

Målbeskrivelser

Viden om

 • robotarkitekturer
 • robotkontrol til bevægelse af robotten
 • kollisionsdetektion og -undvigelse
 • planlægning af løsning af opgaver med robotter
 • metoder til at finde og følge statistiske og dynamiske mål
 • metoder til at lade robotten lokalisere sig selv i sine omgivelser

 

Færdigheder i

 • anvendelse af biblioteksoftware til robotkontrol og sensor databehandling
 • programmering af robotter
 • håndtering og analyse af støjfyldt sensor data

 

Kompetencer i

 • praktisk problemløsning med robotter
 • forståelse af robotter som eksempler på indlejrede systemer
Du bør have bestået følgende kurser:
1. Programmering og Problemløsning (PoP) eller tilsvarende.
2. Lineær algebra for Dataloger (LinAlgDat) eller tilsvarende.
3. Modelling and Analysis of Data (MAD) eller tilsvarende.
4. Matematisk analyse og statistik i datalogi (MASD) ) eller tilsvarende.
Forelæsninger og praktiske øvelser. Studerende forventes at deltage aktivt i alle forelæsninger og øvelser. Øvelser består af gruppearbejde med robotter. Hvis man ikke deltager aktivt i undervisningen vil det være vanskeligt at bestå kurset, da man ikke opnår hands-on erfaring med robotterne.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 50
 • Praktiske øvelser
 • 42
 • Projektarbejde
 • 100
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 30 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve uden forberedelse, som indholder en gruppedemonstration af løsning til praktisk opgave samt individuelle spørgsmål til eksaminanterne (i alt 30 minutter inklusiv votering - 15 minutters gruppedemonstration og 15 minutters individuel mundtlig eksamination inklusiv votering).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Mundtlig prøve uden forberedelse, som indholder en individuel eller gruppedemonstration af løsning til praktisk opgave samt individuelle spørgsmål til eksaminanterne (30 minutter inklusiv votering).

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.