NDAB15010U Roboteksperimentarium (REX)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Robot lab (REX)

Kursusindhold

Formålet med dette kursus er at introducere den studerende til grundlæggende teknikker for mobile autonome robotter. En robot kan eksempelvis bestå af en bærbar PC som er monteret på et chassis med styrbare hjul. PC'en har tilsluttet et kamera og et antal infrarøde afstandssensorer. Kurset er praktisk orienteret, og de studerende skal i grupper programmere løsningen til et antal opgaver som skal udføres af robotterne og kurset afsluttes med en større opgave.

I løbet af kurset vil den studerende blive introduceret til forskellige metoder fra robotikken, herunder metoder til kontrol, navigation og lokalisering af robotter og opgave løsning med robotter. Metoder til analyse af sensor data vil også blive gennemgået.

 

Målbeskrivelser

Viden om

 • robotarkitekturer
 • robotkontrol til bevægelse af robotten
 • kollisionsdetektion og -undvigelse
 • planlægning af løsning af opgaver med robotter
 • metoder til at finde og følge statistiske og dynamiske mål
 • metoder til at lade robotten lokalisere sig selv i sine omgivelser

 

Færdigheder i

 • anvendelse af biblioteksoftware til robotkontrol og sensor databehandling
 • programmering af robotter
 • håndtering og analyse af støjfyldt sensor data

 

Kompetencer i

 • praktisk problemløsning med robotter
 • forståelse af robotter som eksempler på indlejrede systemer
Du skal have bestået mindst et af følgende kurser Introduktion til Programmering (IP), Objektorienteret programmering og design (OOPD), Programmering og Problemløsning (PoP) eller Programmering og Modellering (PoM). Du skal også have bestået Lineær algebra for Dataloger (LinAlgDat) eller Lineær algebra for Naturvidenskab (LinAlgNat) og Diskrete matematiske strukturer (DiMS), Diskret matematik og algoritmer (DMA) eller MatIntro. Det er også en fordel hvis du har bestået Sandsynlighedsregning og statistik (SS), Statistik i naturvidenskab (StatNat), eller Matematisk analyse og statistik i datalogi (MASD).
Forelæsninger og praktiske øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 50
 • Forelæsninger
 • 14
 • Praktiske øvelser
 • 42
 • Projektarbejde
 • 100
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 30 min.
Mundtlig prøve uden forberedelse som indholder en gruppedemonstration af løsning til praktisk opgave samt individuelle spørgsmål til eksaminanterne (30 minutter inklusiv votering).
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Mundtlig prøve uden forberedelse som indholder en individuel eller gruppedemonstration af løsning til praktisk opgave samt individuelle spørgsmål til eksaminanterne (30 minutter inklusiv votering).

Kriterier for bedømmelse

Ved kursets afslutning, skal den studerende kunne:

 • Beskrive den robot, der bruges som eksperimentelt udstyr i kurset, samt beskrive dens sensorer og aktuatorer.
 • Beskrive og anvende robotsoftwaren.
 • Anvende den udvalgte billedbehandlingssoftware.
 • Implementere og forklare systemer, der tillader robotten at bevæge sig, at undvige sammenstød, at finde og følge statiske og dynamiske mål og at lokalisere sig selv i sine omgivelser.