NDAB15009U Programmering og problemløsning (PoP)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Programming and Problem Solving (PoP)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi

Bacheloruddannelsen i datalogi-økonomi

Bacheloruddannelsen i machinelearning og datavidenskab

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til programmering og til hvordan problemløsning struktureres vha. et program. Der gennemgås grundlæggende koncepter og terminologi indenfor programmering.  Der undervises i funktionelle, imperative og objektorienterede programmeringsparadigmer.

Målbeskrivelser

Viden om

 • Grundlæggende begreber indenfor imperativ, objektorienteret og funktionsprogrammeringsparadigmerne: Funktioner og metoder, variabler, udtryk, typer, kontrolstrukturer, løkker, blokstruktur, klasser og objekter, objektinteraktion, nedarvning, rekursion, polymorfi, abstraktion, undtagelser, pattern matching over rekursive datatyper, m.m.
 • God programmeringsskik: Dokumentation i koden, design patterns, afprøvning inkl. unit testing, håndtering af køretidsfejl, m.m.
 • Teknikker til problemløsning: Teknisk analyse af naturligsprogsproblemer, objektorienteret design, modelleringssprog, håndkøring, m.m.
 • God rapportskrivningsteknik.

 

Færdigheder i

 • At kunne lave mindre programmer (op til ca. 1000 linjer) i de programmeringsparadigmer, der undervises i på kurset, med overholdelse af god programmeringsskik og -stil.
 • At kunne evaluere fordele og ulemper ved at opskrive løsningen i de underviste programmeringsparadigmer, og at kunne implementere, afprøve, dokumentere, og evaluere løsningens kvalitet.
 • Et sideordnet mål er, at den studerende opnår passende studieteknik således, at dette og parallelkurser bestås svarende til et fuldtidsstudium.

 

Kompetencer til

 • Ud fra en præcist defineret problemformulering at kunne analysere problemet, udforme et program til løsning af dette, samt at verificere, afprøve, og dokumentere løsningen. 

   

Offentliggøres på kursets Absalon-side ved kursusstart.

Kurset vil blande forelæsninger, klasseundervisning, gruppeøvelser og individuelle opgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 54
 • Forberedelse (anslået)
 • 106
 • Øvelser
 • 108
 • Projektarbejde
 • 144
 • I alt
 • 412
Skriftlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Kurset organiseres ud fra en ugentlig cyklus med obligatorisk ugentlige opgaver (12-14 i alt), som alle på nær én skal bestås for at bestå kurset. Der vil være mulighed for genaflevering. Størrelsen af opgaverne vil variere og vil blive offentliggjort ved kursusstart. Opgaverne afleveres i Absalon.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

30 minutters mundtlig eksamen (inklusive bedømmelse) i fuldt pensum. Til eksamen vil der være 1 times forberedelse, og skriftlige hjælpemidler (notater og bøger mv.) er tilladt.

Kriterier for bedømmelse

For at bestå skal den studerende vise beherskelse af viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet i målbeskrivelsen.