NDAB10013U Databaser og datamining (DbDm)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Databases and Data Mining (DbDm)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i matematik
Kursusindhold

 

Kurset skal sætte den studerende i stand til at forstå og benytte databaser til analyse af naturvidenskabelige fænomener. Kurset skal give den studerende indsigt og forståelse af databaser og sætte den studerende i stand til at lave applikationer hvori der indgår databaseadgang.

Første del af kurset samkøres med Databaser og Webprogrammering (Datalogi bachelor), hvor af følgende emner dækkes:

 

 • Relationelle data modeller
 • XML
 • Relationel algebra
 • SQL
 • Database design og programmering
 • Database tuning
 • Transaktioner

 

Sidste del dækker datamining emner:

 

 • Klassifikation
 • Regression
 • Klyngeanalyse
 • Metoder til dimensionalitetsreduktion
Målbeskrivelser

Ved kursets afslutning skal den studerende have:

Viden om:

 • Database Management Systems;
 • Den relationelle model;
 • Forespørgselssprog (Relationel algebra og SQL);
 • Databasemodellering og normalisering;
 • Transaktioner og samtidighedskontrol;
 • Databasebaserede applikationer (JDBC, stored procedures);
 • Indeksering;
 • Grundlæggende begreber og metoder til datamining.

Færdigheder at:

 • Konstruere forespørgsler i SQL;
 • E/R modellering;
 • Etablere database-skemaer;
 • Normalisering af databaseskemaer;
 • Anvende transaktioner til håndtering af samtidighed;
 • Optimere forespørgsler vha. indeksering;
 • Færdigheder til at løse et problem, der kræver design, implementering og/eller brug af et database system;
 • Redegøre for begreber som feature vektor, klassifikation, klyngeanalyse og dimensionalitetsreduktion;
 • Anvende udvalgte metoder til klassificering, regression, klyngeanalyse og dimensionalitetsreduktion;
 • Implementere udvalgte datamining metoder.

Kompetencer at:

 • Formulere og analysere databaseforespørgsler (SQL);
 • Konstruere og analysere konceptuelle såvel som logiske datamodeller;
 • Forklare, analysere og etablere database-skemaer;
 • Analysere målte data i databaser med udvalgte datamining metoder.
Dette kursus kan ikke tages, hvis kurset Databaser og Webprogrammering tages samtidigt eller er bestået.
Kendskab til elementær programmering og datastrukturer svarende til kurset Programmering og Problemløsning.
Kendskab til elementær lineær algebra svarende til kurset Linear algebra.
Ugentligt 2*2 timer forelæsninger, 2 timer øvelser, 2 timer laboratorieøvelser.
Første halvdel af kurset samkøres med "Databaser og Webprogrammering" (Datalogi bachelor).
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 14
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 57
 • Projektarbejde
 • 50
 • Teoretiske øvelser
 • 57
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Eksamen består af 2 tag hjem opgaver vægtet henholdsvis 60% and 40%.
Aflevering sker i Absalon.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Mundtlig 20 min. eksamen med 20 min. forberedelse.
Alle hjælpemidler er tilladt til forberedelsen, men ingen hjælpemidler til eksaminationen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser.