NDAB10003U Introduktion til computergrafik (Grafik)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Foundations of Computer Graphics (Grafik)

Kursusindhold

Kurset sigter mod at give en indføring i 3-dimensionel grafisk databehandling samt billedsyntese. Det tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges således, at praktiske færdigheder inden for programmering af 3-dimensionelle grafiske systemer indøves gennem løsning af skriftlige ugeopgaver.

Indhold:
Indføring i grafisk databehandling bestående af: skankonvertering af primitiver, geometriske transformationer, projektioner fra 3 til 2 dimensioner, repræsentation og visualisering af 3-dimensionelle kurver og flader, lys- og refleksionsmodeller samt centrale algoritmer i visualiseringsprocessen.

Målbeskrivelser

Ved kursets afslutning skal den studerende have opnået følgende:

Viden om

 • Teori og metoder/algoritmer, der anvendes indenfor 3 dimensional grafik.
 • Algoritmer til klipning af linjer og polygoner.
 • Algoritmer til fjernelse af skjulte flader.
 • Algoritmer til visualisering af parametriske kurver.


Færdigheder i at

 • Forklare og implementere geometriske transformationer i 3 dimensioner.
 • Forklare og implementere projektioner fra 3 dimensioner til 2 dimensioner
 • Forklare og implementere skankonvertering af linjer.
 • Forklare og implementere skankonvertering af polygoner.
 • Forklare og implementere simple lysmodeller, som benyttes i 3D grafik.
 • Forklare og implementere algoritmer til visualisering af polygongitre.
 • Forklare og implementere visualisering af parametriske flader.

 

Kompetencer til at

 • Implementere et simpelt 3D grafiksystem, der kan visualisere parametriske flader med lyslægning og fjernelse af skjulte flader.
 • Udfærdige delrapporter over eget arbejde, f.eks. gennem løsning af ugeopgaver.

Se Absalon, når kurset er blevet oprettet.

Programmering og Problemløsning (PoP) og Lineær algebra (LinAlg)/Lineær algebra i datalogi (LinAlgDat) eller tilsvarende kurser.

Det vil være en fordel at have arbejdet med objektorienteret programmering i et sprog såsom C++.

Det forventes, at de studerende på egen hånd kan anvende diverse krydsplatformsværktøjer såsom cmake samt installere open-source software såsom glew, glwf med mere.
Forelæsninger samt praktiske og teoretiske øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 82
 • Teoretiske øvelser
 • 14
 • Praktiske øvelser
 • 80
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Gennem kurset afleveres der 4-6 skriftlige ugeopgaver, som vægter ligeligt, og som danner grundlag for den endelige karakter, der opnås for gennemførelse af kurset. Opgaverne afleveres i Absalon.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Mundtlig eksamen uden forberedelse (30 min.) i fuldt pensum.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.