NDAB10003U Introduktion til computergrafik (Grafik)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Foundations of Computer Graphics (Grafik)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi

Kursusindhold

Kurset sigter mod at give en indføring i 3-dimensionel grafisk databehandling samt billedsyntese. Det tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges således, at praktiske færdigheder inden for programmering af 3-dimensionelle grafiske systemer indøves gennem løsning af skriftlige ugeopgaver.

Indhold:
Indføring i grafisk databehandling bestående af: skankonvertering af primitiver, geometriske transformationer, projektioner fra 3 til 2 dimensioner, repræsentation og visualisering af 3-dimensionelle kurver og flader, lys- og refleksionsmodeller samt centrale algoritmer i visualiseringsprocessen.

Målbeskrivelser

Ved kursets afslutning skal den studerende have opnået følgende:

Viden om

 • Teori og metoder/ algoritmer, der anvendes indenfor 3 dimensional grafik.
 • Algoritmer til klipning af linjer og polygoner.
 • Algoritmer til fjernelse af skjulte flader.
 • Algoritmer til visualisering af parametriske kurver.


Færdigheder til at forklare og implementere

 • Geometriske transformationer i 3 dimensioner.
 • Projektioner fra 3 dimensioner til 2 dimensioner
 • Skankonvertering af linjer.
 • Skankonvertering af polygoner.
 • Simple lysmodeller, som benyttes i 3D grafik.
 • Algoritmer til visualisering af polygongitre
 • Visualisering af parametriske flader.

 

Kompetencer til at

 • Implementere et simpelt 3D grafiksystem, der kan visualisere parametriske flader med lyslægning og fjernelse af skjulte flader.
 • Udfærdige delrapporter over eget arbejde, f.eks. gennem løsning af ugeopgaver.

Se Absalon når kurset er blevet oprettet.

Objektorienteret programmering (OOPD) eller Programmering og Problemløsning (PoP).
Lineær algebra (LinAlg) eller Lineær algebra i datalogi (LinAlgDat).
Forelæsninger samt praktiske øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 82
 • Forelæsninger
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 80
 • Teoretiske øvelser
 • 14
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Gennem kurset afleveres der 4-6 skriftlige ugeopgaver, som vægter ligeligt, og som danner grundlag for den endelige karakter, der opnås for gennemførelse af kurset. Opgaverne afleveres i Absalon.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Mundtlig eksamen uden forberedelse (30 min.) i fuldt pensum.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.