NDAA09030U  IT-projektledelse (ITP)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

IT Project Management (ITP)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i it og sundhed

Kursusindhold

 

Kurset giver en indføring i centrale udfordringer, begreber og metoder, som er vigtige i arbejdet med styring og realisering af større it-baserede projekter i almindeligt forekommende organisatoriske sammenhænge.
Kurset har fokus på, hvordan den organisation, der skal have et it-system indført, sikrer sig at få de ønskede forretningsmæssige gevinster heraf - med et styret omkostnings- og risikoniveau.

I kurset behandles emner som ideudvikling, foranalyse, udarbejdelse af business case, estimering, interessentanalyse, kvalitetsstyring, risikostyring, kravfastlæggelse, kontraktindgåelse, leverandørstyring og beslutningsprocesser i IT-baserede projekter.
Der gives også eksempler på vigtige typer af systemudviklingsmetoder, både strukturerede og agile udviklingsmetoder.

Endelig er der fokus på den organisatoriske implementering, herunder fastlæggelse af nye arbejdsgange, medarbejderinddragelse, uddannelse mv.

 

Målbeskrivelser

Den studerende skal efter kurset:

 • have opnået en grundlæggende viden om de centrale udfordringer, begreber og metoder indenfor IT-projektledelse.
 • være i stand til at tilrettelægge et IT-projekt på en måde, så de forretningsmæssige målsætninger i en organisation indenfor et styret omkostnings- og risikoniveau bliver realiseret.
 • være i stand til at gennemføre en systematisk analyse af et forelagt IT-projektforløb og herigennem udvikle og redegøre for projektets ledelsesmæssige situation (stærke og svage sider, risici og handlingsmuligheder)
 • at analysere og diskutere ledelsesproblemer og handlemuligheder i IT-projekter i forbindelse med vigtige typer af systemudviklingsmetoder.
 • at forstå samspillet mellem den tekniske og den organisatoriske implementation af et IT projekt.

Se Absalon når kurset er oprettet.

Kendskab til metoder for softwareudvilking. Dette kan for eksempel opnås gennem et af kurserne: Udvikling af informationssystemer, Projektkursus: Systemudvikling eller
Sundheds-it: System udvikling og databaser.
Forelæsninger, gæsteforelæsninger, hjemmeopgaver og øvelser.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 dage
---
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at kunne gå til eksamen, at kravene til godkendelse af kursets 5-7 obligatoriske ugeopgaver er opfyldt.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Hvis den studerende ikke er kvalificeret til den ordinære eksamen kan kvalifikation opnås ved aflevering og godkendelse af tilsvarende opgaver.

Reeksamen som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Praktiske øvelser
 • 32
 • Forberedelse
 • 106
 • Projektarbejde
 • 36
 • I alt
 • 206