NDAA09014U  Introduktion til programmering (IP)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Introduction to programming (IP)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i matematik
Kursusindhold

 

Der gennemgås materiale svarende til kursets formål. I modulets endelig pensumbeskrivelse vil følgende specifikt blive gennemgået på kurset:

 

 • Udtryk og funktioner
 • Sammensatte og usammensatte typer
 • Sæt
 • Blokstruktur
 • Polymorfi
 • Terminering
 • Funktionsevaluering
 • Funktionskonstruktion
 • (Naiv) afprøvning
 • Programdokumentation
 • Lister, træer, sammensatte datatyper
 • Iterativ form
 • Listekombinatorer
 • Sortering
 • Analyse af køretid
 • Kombinatorisk søgning
 • Undtagelser
 • Tegn, tekster
 • Funktioner af højere orden
 • Input/output
 • Moduler
Målbeskrivelser

Viden: Kendskab til de udtryksmidler, der bruges i moderne funktionsprogrammeringssprog: Rekursion, polymorfe funktioner og typer, rekursive og sammensatte typer, typeinferens, mønstergenkendelse, blokstruktur, funktioner af højere orden, abstraktion, undtagelser, m.m.

Kompetencer: Udfra en præcist defineret problemformulering at kunne analysere problemet, udforme et program til løsning af dette, samt at verificere løsningen med afprøvning og dokumentere den med kommentarer.

Færdigheder: At kunne lave mindre programmer (op til ca. 100 linjer) i et funktionsprogrammeringssprog med overholdelse af god programmeringsskik og en programmeringsstil, der passer til det valgte programmeringssprog. Endvidere at kunne analysere køretid af simple programmer.

Se Absalon når kurset er oprettet.

Forelæsninger og holdøvelser.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 dage
---
Krav til indstilling til eksamen
Der er 6 gruppeopgaver som hver giver op til 2 point og 6 individuelle opgaver som hver giver op til 3 point.

For indstilling til eksamen kræves mindst 20 ud af de 30 mulige point. De første 5 gruppe- og de første 5 individuelle opgaver kan genafleveres, men pointtallet for hver opgave kan højst øges med 1 point i forhold til den oprindelige aflevering.

Er kravene ikke opfyldt, kan de opfyldes inden reeksamen. Der skal senest to uger før tilmeldingsperioden til reeksamen slutter afleveres en skriftlig opgave der erstatter de 20 point. Opgaven skal godkendes inden reeksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da besvarelsen skal være individuel, er det ikke tilladt at indhente hjælp fra andre personer, uanset om de er tilknyttet kurset eller ej.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen
Reeksamen er en mundtlig prøve (ca. 25 min) med en halv times forberedelse.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende vise beherskelse af viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet i målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 20
 • Forelæsninger
 • 35
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Forberedelse
 • 79
 • I alt
 • 206