NDAA08013U  Databaser og webprogrammering (DBW)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Data Bases and Web Programming (DBW)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen på datalogi
Kursusindhold
Kurset skal give den studerende indsigt og forståelse af databaser og sætte den studerende i stand til at lave applikationer hvori der indgår databaseadgang, herunder simple client/server webapplikationer.

Indhold:
 • Relational data model
 • XML
 • Relational algebra
 • SQL
 • Database Design and Programming
 • Database Tuning
 • Transactions
 • Web programming
 • Web applikationer
Målbeskrivelser

Ved kursets afslutning skal den studerende have:

Viden om:

 • Database Management Systems;
 • Den relationelle model;
 • Forespørgselssprog (Relationel algebra og SQL);
 • Databasemodellering og normalisering;
 • Transaktioner og samtidighedskontrol;
 • Databasebaserede applikationer (JDBC, stored procedures);
 • Indeksering;
 • Basal forståelse af WWW;
 • Databasebaserede webapplikationer.


Færdigheder at:

 • Konstruere forespørgsler i SQL;
 • E/R modellering;
 • Etablere database-skemaer;
 • Normalisering af databaseskemaer;
 • Anvende transaktioner til håndtering af samtidighed;
 • Optimere forespørgsler vha. indeksering;
 • Færdigheder til at løse et problem, der kræver design, implementering og/eller brug af et database system;
 • Designe og implementere web applikationer, der tilgår et database management system.


Kompetencer at:

 • Formulere og analysere databaseforespørgsler (SQL);
 • Konstruere og analysere konceptuelle såvel som logiske datamodeller;
 • Forklare, analysere og etablere database-skemaer;
 • Karakterisere mekanismerne bag webapplikationer;
 • Designe og implementere simple databasebaserede (web)applikationer.
Se Absalon når kurset er oprettet.
Dette kursus kan ikke tages, hvis kurset Databaser og Datamining tages samtidigt eller er bestået.
Kendskab til elementær programmering og datastrukturer svarende til Funktionsprogrammering/​Objektorienteret programmering og design.
Forelæsninger, øvelser og lab.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig aflevering
Løbende skriftlig evaluering:
Eksamen består af 2 tag hjem opgaver vægtet henholdsvis 55% and 45%.
Aflevering sker i Absalon.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Mundtlig eksamen 20 min. med 20 min. forberedelse.
Kriterier for bedømmelse
Se målbeskrivelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 14
 • Praktiske øvelser
 • 57
 • Teoretiske øvelser
 • 57
 • Projektarbejde
 • 50
 • I alt
 • 206