NDAA04026U  Datanet (DN)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Datanet (DN)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi

Kursusindhold

Kurset ønsker at give den studerende en forståelse at teorien om moderne datakommunikation, samt at give praktisk erfaring med at udvikle datanetapplikationer.  Kurset berører også grundlæggende protokoller i distribuerede systemer samt teknikker for sikkerhed.

Kurset dækker alle lag i en typisk netværksprotokolstak: Applikations-, transport-, netværks- og forbindelseslag.  I forbindelse med disse lag diskuteres emner såsom rutning, fejldetektion og -retning, ressourceallokering og -reservation samt netværksmanagement.  Kurset har fokus på Internetprotokoller og gennemgår blandt andet HTTP, DNS, TCP, UDP, IP og ARP samt mekanismer såsom NAT, firewalls og kryptering.  Kurset dækker også grundlæggende metoder til at bygge distribuerede systemer og applikationer, der kører i distribuerede miljøer.  Til slut vil den studerende få praktisk erfaring med netværk.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Redegøre for designet af applikationslagsprotokoller såsom HTTP og DNS.
 • Forklare de mekanismer, der bruges af transportlagsprotokoller til at opnå multiplexing, pålidelighed, flowstyring og trængselsstyring.
 • Forklare nøglekomponenterne i pålidelig datatransmission.
 • Forklare forskellen i principperne for flowstyring og   trængselsstyring og vise illustrative eksempler.
 • Forklare formålet med netværks-, forbindelses- og fysiske lag såvel som de hovedprotokoller, der bruges i netværkskernen.
 • Forklare mekanismerne brugt i netværkslagsprotokoller til fremsendelse og rutning.
 • Beskrive, hvordan forskellige forbindelseslagsprotokoller, såsom Ethernet og WiFi, styrer multiple adgange til et kommunikationsmedium.
 • Beskrive grundlæggende begreber og mekanismer i distribuerede systemer.
 • Forklare brugen af kryptografi og operationelle tiltag til at sikre netværksprotokoller og applikationer.
 • Redegøre for hvad, der sker, når en webside tilgås på WWW,  herunder at forklare hovedmekanismerne i alle internetlag fra applikationsniveauet ned til de fysiske forbindelser.

 

Færdigheder:

 • Implementere netværksapplikationer ved brug af sockets, for eksempel at implementere et peer-to-peer system med en distribueret protokol.
 • Bygge netværksapplikationer og anvende grundlæggende protokoller til distribuerede systemer og rutning.

 

Kompetencer:

 • Implementere applikationer med brug af nøglekomponenter til pålidelig datatransmission, typisk i transportlaget.
 • Fortolke Inter-domain Routing adressering i netværkslaget.
 • Beskrive netværksopstillinger, der omfatter undernet, NAT og LAN-segmenter såvel som kommunikationshardware såsom routers, switches og hubs.
 • Forudse opførslen i distribuerede systemer af algoritmer til navngivning (f.eks. DHT), ordning af hændelser (f.eks. med logiske ure) samt replikation (f.eks. eventual consistency).
 • Give eksempler på de mest udbredte sikkerhedsangreb på Internettet, såsom spoofing, denial of service og packet sniffing samt mekanismer, der kan beskytte mod disse såsom firewalls.

Se Absalonsiden

Introduktion til programmering (IP), Objektorienteret programmering og design (OOPD) samt grundlæggende ideer om operativsystemer og maskinarkitektur.
Undervisnings- og læringsmetoder

Forelæsninger og praktiske øvelser.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Skriftlig prøve, 3 timer.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Krav til indstilling til eksamen

For at deltage i eksamen, skal 2-4 obligatoriske tag-hjem opgaver godkendes.

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Hvis man ikke er kvalificeret til den ordinære eksamen kan kvalifikation til reeksamen opnås ved at aflevere opgaver svarende til ordinær kvalifikation.

Hvis 10 eller færre studerende deltager i reeksamen, erstattes den skriftlige eksamen med en 25 minutters mundtlig eksamen uden hjælpemidler og uden forberedelse.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forelæsninger
 • 42
 • Teoretiske øvelser
 • 101
 • Projektarbejde
 • 60
 • I alt
 • 206