NDAA04010U Algoritmer og datastrukturer (AD)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Algorithms and Data Structures (AD)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi

Bacheloruddannelsen i datalogi-økonomi

Bacheloruddannelsen i machine learning og datavidenskab

Bacheloruddannelsen i kognitions- og datavidenskab 

Kursusindhold

Kursets formål er at præsentere en række algoritmiske paradigmer (herunder del og hersk, grådige algoritmer og dynamisk programmering), samt at introducere en række analyseværktøjer (korrekthed, køretid, pladsbehov). Fokus er på teoretisk analyse af algoritmer og datastrukturer. Kurset beskæftiger sig med algoritmiske problemer, der kan løses i polynomiel tid.

Målbeskrivelser

Viden

 • Sorteringsalgoritmer.
 • Algoritmer til løsning af optimeringsproblemer i grafer.
 • Prioritetskøer og balancerede søgetræer.
 • Amortiseret analyse.
 • Rekursive algoritmer og rekursionsligninger.
 • Grådige algoritmer.
 • Dynamisk programmering.
 • Geometriske algoritmer.
 • Parallelle algoritmer.

 

Færdigheder

 • Genkende algoritmiske paradigmer så som rekursion, dynamisk programmering og grådige algoritmer.
 • Foretage asymptotisk kompleksitetsanalyse af algoritmer og datastrukturer (herunder løsning af rekursionsligninger).
 • Argumentere for korrekthed af algoritmer og datastrukturer vha. induktion (herunder formulering af løkkeinvarianter) samt direkte og modstridsbeviser.

 

Kompetencer

 • Anvende passende algoritmer og datastrukturer på nye problemstillinger.
 • Anvende algoritmiske paradigmer på nye problemstillinger.

Cormen at al. Introduction to Algorithms, 4th edition. MIT Press.

Se Absalon for øvrig kursuslitteratur.

Grundlæggende programmeringserfaring samt kendskab til grafer, bevisteknikker (f.eks. bevis ved induktion og modstridsbevis), asymptotisk notation og simple datastrukturer så som lister og stakke. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine forudsætninger er tilstrækkelige, kan du kontakte den kursusansvarlige.
Forelæsninger og øvelsestimer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 96
 • Teoretiske øvelser
 • 78
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

En forudsætning for at gå op til eksamen er aflevering og godkendelse af 4 ud af 5 skriftlige opgaver, der stilles i løbet af kurset (højst 1 opgave per uge).

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
 • Computer
 • Noter
 • Opgaver
 • Lærebøger
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kvalificering til reeksamen opnås ved aflevering og godkendelse af 4 ud af 5 opgaver senest 3 uger før reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen