NBIA09033U Altings oprindelse

Årgang 2017/2018
Kursusindhold

Solsystemets og Jordens historie igennem de sidste ca. 4,6 mia. år vil blive illustreret ved gennemgang af de vigtigste astrofysiske, geologiske og biologiske processer og hændelser, der har fundet sted. Kurset vil omfatte Solsystemets dannelse, Jordens dannelse og tektoniske processer, livets opståen samt udviklingen af de komplekse, marine og terrestriske økosystemer, der kendetegner livet på vores planet.

Målbeskrivelser

Viden
- Indføring i de fysiske, geologiske og biologiske processer og hændelser, der ligger til grund for, at Jorden og dens mangfoldige, uddøde og nulevende organismer, har udviklet sig som de har gjort.
- De vigtigste naturvidenskabelige begreber og teknikker.
- Udviklingen af de overordnede økosystemer i Jordens historie.

Færdigheder
- De overordnede, generelle principper indenfor astrofysik og geologi relateret til Solsystemets og Jordens opståen og tidligste udvikling.
- Beskrivelse og identificering af de overordnede økosystemer, der har eksisteret på Jorden, samt de vigtigste organismegrupper, der kendetegner dem.
- Forståelse af grundlæggende, centrale geologiske og biologiske begreber som fx. det molekylære ur.

Kompetencer
Kursets faglige mål er, at den studerende kan:
- Beskrive og diskutere de vigtigste hændelser og processer i tilknytning til Solsystemets og Jordens dannelse.
- Beskrive og diskutere de overordnede hændelser i forbindelse med livets og økosystemernes udvikling på Jorden fra Prækambrium til idag.
- Beskrive og diskutere udvalgte fossile og nulevende organismegrupper og deres betydning i de forskellige økosystemer.
- Diskutere udvalgte, naturvidenskabelige metoder og værktøjer, der knytter sig til forskning i fossile og nulevende livsformer.
- Beskrive og diskutere klimaets udvikling og betydning i udvalgte perioder af Jordens historie.

Kompendier udfærdiget af kursets undervisere; online videoer, se nedenfor.

Et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på 1. studieår på SCIENCE.
Forelæsninger, case-stories og teoretiske øvelser.
Forelæsningerne der hører til kurset er tilgængelige elektronisk; den øvrige undervisning på kurset er primært et supplement til disse forelæsninger.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 143
 • Forelæsninger
 • 20
 • Øvelser
 • 42
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min. (ingen forberedelse)
Skriftlig aflevering, (essay)
Endelig karakter gives som en kombination af den mundtlige eksamen, der vægtes med 67 %, og det skriftelige essay, der laves undervejs i kurset, som vægtes med 33 %.

Da der ikke gives separat karakter for essay og det ikke kræves bestået for at bestå samlet, kan afleveret essay ikke laves om. Delprøverne behøver ikke være bestået i samme eksamenstermin.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at medbringe den stratigrafiske oversigt over Jordens perioder (GTS 2012), der uddeles i forbindelse med undervisningen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Re-eksamen som ordinær.

Hvis essay er udarbejdet skal det ikke gentages. Hvis ikke den studerende har lavet essay til første eksamen, kan essay-emne trækkes ca. 4 uger før re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen