NBIA04036U Almen cellebiologi (Cellebiol)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

General Cell Biology (Cellebiol)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Kursusindhold

Kurset giver en grundig introduktion til cellebiologi, og der sigtes imod at give de studerende et teoretisk fundament for videre studier inden for det cellebiologiske område og kompetencer til at vurdere simple cellebiologiske forsøg og centrale problemstillinger. De behandlede emner inkluderer:

 • generel opbygning af en dyre- og en plantecelle; en eukaryote celles organeller samt deres centrale funktioner
 • struktur, funktion og cellulær lokalisering af DNA, RNA og proteiner og deres samspil i centrale cellulære processer
 • opbygning og biosyntese af biologiske membraner
 • stoftransport over biologiske membraner og dens rolle i epitheler og i centrale homeostatiske processer
 • proteinbiosyntese og intracellulær proteintransport samt mekanismen af exo- og endocytose
 • celle-celle-kommunikation og centrale intracellulære signalveje i vigtige fysiologiske og patofysiologiske sammenhæng
 • cytoskelletets struktur og funktion
 • cellemotilitet, celledeling og programmeret celledød
 • stamceller, vævsopbygning, celleadhæsion og basale mekanismer i udvikling af cancer
 • basale cellebiologiske metoder, teknikker og eksperimenter
Målbeskrivelser

Viden:

 • basal viden (teori og praksis) indenfor cellebiologi.
 • forståelse af de centrale cellebiologiske metoder, processer og mekanismer.
   

Færdigheder:

 • kognitive færdigheder indenfor cellebiologi
 • kommunikative færdigheder til at formulere og forstå cellebiologiske problemstillinger


Kompetencer:

 • viden og færdigheder som kan bringes i spil i mange biologiske forskningsprojekter og i mange arbejdsmæssige sammenhænge som uddannet biolog
 • evnen til at samarbejde med andre
Undervisningen består af fælles forelæsninger samt tilhørende øvelsestimer i mindre hold.
Øvelser kører normalt med 7 hold med max. 35 studerende.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 155
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen ovenfor.