NBIA04031U  Almen biokemi 1 (BioK1)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

General Biochemistry 1 (BioK1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i de fysiske fag

Kursusindhold

Forelæsninger inden for de overordnede emner:

 • Biokemiske stofgrupper
 • Enzymologi
 • Cellulære stofskiftesystemer og deres regulering
   

Øvelsesforelæsninger:

 • Gennemgang af udført øvelse og præsentation af næstkommende øvelse
   

Regneøvelser:

 • Teoretiske øvelser i hold med opgaveløsning inden for vigtige elementer af faget
   

Laboratorieøvelser:

 • Elementære praktiske operationer så som pippettering, afvejning, absorbtionsmåling etc.
 • Analytiske teknikker
Målbeskrivelser

Viden:

A. Biomolekylers struktur

Den studerende skal kende de vigtigste stofgrupper i biokemien (kulhydrater, aminosyrer, fede syrer, nukleinsyrer) og forstå deres grundlæggende kemiske egenskaber og hvordan disse udnyttes af levende celler. Den studerende skal kunne beskrive de vigtigste biomolekylers struktur (polysaccharider, proteiner, lipider, DNA, RNA).

B. Enzymkinetik

Den studerende skal kunne beskrive mekanismen for udvalgte enzymer og skal kunne bruge Michaelis-Menten kinetisk teori til kvantitative analyser og beregninger af eksperimentelle data. Den studerende skal forstå enzymers generelle virkemåde i forhold til fænomener som mætningskurver, inhibering og allosteri.

C. Molekylær biologi

Den studerende skal kunne beskrive de grundlæggende principper for replikation, transkription og translation, samt hvordan genetisk information overføres til proteinsyntese.

D. Det intermediære stofskifte

Den studerende skal kunne beskrive de generelle principper og de vigtigste elementer af følgende biokemiske veje:

1. glykolysen (inkl. omsætning af fruktose og glycerol)

2. laktat dehydrogenase-reaktionen og puruvat dehydrogenase-reaktionen

3. citronsyrecyklus, elektrontransportkæden og oxidativ fosforylering

4. glukoneogenese

5. beta-oxidation (inkl. oxidation af umættede fedtsyrer), fedtsyresyntese, nedbrydning og syntese af triacylglyceroler og ketonstoffernes omsætning

6. pentosefosfatvejen

7. transamineringer, glutamatdehydrogenasereaktionen

8. lys- og mørkeprocesserne i fotosyntesen.

E. Samspillet mellem stofskifte og cellens forskellige dele

Den studerende skal kunne beskrive de generelle reguleringsprincipper for stofskiftet og de specifikke reguleringsmekanismer for enzymerne i stofskiftet. Den studerende skal kunne beskrive samspillet mellem forskellige organeller i cellen (cellekerne, cytoplasma, ribosomer, mitokondrier, kloroplaster og glyoxysomer) i forbindelse med stofskiftet.

F. Grundlæggende metoder i biokemi

Den studerende skal kunne redegøre for principperne for måling af enzymers aktivitet. Den studerende skal kunne beskrive basale aspekter af fotometri og anvendelsen og udledning af Lambert-Beers lov.

Færdigheder:

Forstå hvad der driver biologiske processer set fra et kemisk synspunkt. Den studerende skal kunne anvende denne forståelse til at angive hvilke biokemiske processer der er favorable og som kan drives enten kinetisk eller termodynamisk. Den studerende skal derudover opnå en basal forståelse for eksperimentelle teknikker i praktisk biokemisk laboratoriearbejde.

Kompetencer:

Kunne forklare og redegøre for biokemiske problemstillinger indenfor for de ovennævnte områder.

MatStat og KemiBio, eller tilsvarende.
Undervisningen er sammensat af en teoretisk del bestående af forelæsninger og regneøvelser samt en praktisk del bestående af 2 øvelser med tilhørende introduktion og rapportskrivning.
Holdinddeling m.v. vil fremgå af kursushjemmesiden.
Skriftlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives skriftlig feedback på rapporter.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne indstilles til eksamen skal den studerende have afleveret én rapport til hver af kursets to øvelser.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis der er ti eller færre studerende tilmeldt reeksamen, ændres reeksamen dog til en 20 minutters mundtlig eksamination med 20 minutters forberedelse. Alle hjælpemidler tilladt.

Hvis krav om aflevering af én rapport til hver af de to øvelser ikke er opfyldt, skal den/de manglende rapporter afleveres senest tre uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 145
 • Forelæsninger
 • 26
 • Praktiske øvelser
 • 16
 • Teoretiske øvelser
 • 15
 • I alt
 • 206