NBIA04023U Proteinkemi og enzymologi II

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Protein Chemistry and Enzymology II

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin

Kursusindhold

Teoretisk og praktisk kursus i proteinkemi og enzymologi. Kursets teoretiske del fokuserer på følgende temaer: "translation", "intracellulær proteinnedbrydning" og "foldningsrelaterede sygdomme". I den praktiske del af kurset opnås kendskab til proteinoprensning, proteinkarakterisering og steady-state enzymkinetik. Her benyttes bl.a. følgende metoder: kromatografi, elektroforese, Western blotting, spektroskopi, proteinbioinformatik og molekylgrafik.

Målbeskrivelser

Undervisningen vil give de studerende en grundlæggende praktisk forståelse for protein- og enzymkemisk arbejde samt indblik i, hvordan proteiner fungerer i biologiske systemer.

De studerende opnår indblik i sammenhængen mellem proteiners kemisk-fysiske egenskaber og deres funktion samt i proteinkemisk og enzymologisk laboratoriearbejde, herunder databehandling og apparaturanvendelse. Desuden opnås træning i at skrive rapporter.

Viden:

De studerende opnår en grundlæggende forståelse for teorien og anvendelsen af en række proteinkemiske og enzymologiske metoder.

Færdigheder:

De studerende opnår basale laboratoriefærdigheder og får et detaljeret kendskab til anvendelsen af fusionsproteiner, affinitetskromatografi, enzymkinetik, elektroforese, detektionsmetoder mv.

Kompetencer:

De studerende opnår kompetencer i proteinkemisk og enzymologisk laboratoriearbejde, får indblik i sammenhængen mellem proteiners fysiske/kemiske egenskaber og funktion, samt opnår træning i læsning af originallitteratur og rapportskrivning.

Pensum i alle kurser fra blok 1, 2 og 3 forudsættes bekendt.
Forelæsninger (i alt 8 timer), eksaminatorier (i alt 10 timer) samt laboratorieøvelser (i alt 60 timer)
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Forberedelse (anslået)
 • 128
 • Praktiske øvelser
 • 60
 • Eksamen
 • 10
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives løbende feedback under øvelserne. Derudover gives der mundtlig feedback i forbindelse med præsentationerne og skriftligt feedback til rapporterne.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Godkendte øvelsesrapporter, godkendt øvelsesforløb samt mundtlig fremlæggelse af øvelsesresultater og tema-relateret originallitteratur.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

20 minutters mundtlig eksamen uden forberedelse og uden hjælpemidler.

Kriterier for bedømmelse

For at bestå kurset Proteinkemi & Enzymologi II skal den studerende have udført følgende på tilfredsstillende vis:

 • Deltaget i laboratoriekurset i Proteinkemi & Enzymologi II med design og udførelse af eksperimenter
 • Skrevet en rapport over laboratoriekurset, der skal indeholde: 1) en redegørelse for og vurdering af de benyttede proteinkemiske metoder og deres anvendelighed; 2) argumenter for og vurdering af de valg, der er foretaget undervejs; 3) argumentation for anvendte forsøgsprotokoller, 4) beskrivelse af databehandling, 5) præsentation af de opnåede resultater i form af grafer, geler, kromatogrammer, udskrifter, molekylgrafik og fundne værdier, 6) vurdering af fejlkilder og usikkerheder; 7) besvarelse af de spørgsmål, der er stillet til øvelserne
 • Givet en mundtlig præsentation, som indeholder en introduktion, præsentation af resultater og konklusion, af et delområde af kursets eksperimentelle del
 • Givet en mundtlig præsentation af et "selvvalgt" proteins struktur og funktion på baggrund af molekylgrafiske analyser og litteratursøgninger
 • Givet en mundtlig præsentation, på baggrund af kritisk læsning af proteinkemisk originallitteratur og litteratursøgning, af et udleveret delområde inden for "proteomer", "proteasomet" eller "proteinfoldning og –misfoldning".