LSLS10160U Risikotræer

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Risk Trees

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Kursusindhold

Kompetencer inden for håndtering af risikotræer giver dels mulighed for at identificere træer, der udgør en risiko, dels for at bevare træer, der ikke udgør en risiko. Både bevarelse og uskadeliggørelse anvendes i vid omfang i praksis og indgår i mange forvalteres arbejde.

 

Dette kursus handler om vurdering af risikotræer og planlægning af tilsyn. Vi gennemgår reglerne og retspraksis, træers anatomi, respons på sårring og tegn på ustabilitet. Du lærer desuden de mest almindelige risiko-relaterede svampe. Det er centralt på kurset, at deltagerne øver sig i vurdering af træers stabilitet og vitalitet i praksis. Der stiftes også bekendtskab med elektroniske målemetoder som fx resistografundersøgelser.

 

Kurset omhandler også metoder til kronesikring både statiske og dynamiske, beskæring, fældning af svage træer mv. 

Målbeskrivelser

Kursisten opnår

 • Viden om de mest relevante svampe i risiko-sammenhæng
 • Viden om faktorer, der påvirker træers stabilitet
 • Viden om reglerne vedrørende risikotræer
 • Færdighed i anvendelse af tilsynsskemaer
 • Færdighed i valg af kronesikringsmetode
 • Færdighed i kommunikation i forbindelse med risikotræer
 • Kompetence i vurdering af risikovillighed
 • Kompetence i vurdering af ustabilitet
 • Kompetence i valg af handling i forbindelse med træer.
Kurset indeholder en blanding af oplæg, gruppeøvelser og ekskursioner.
Kurset afholdes på Skovskolen Djursland, Eldrupvej 2, 8963 Auning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Ekskursioner
 • 20
 • Projektarbejde
 • 10
 • I alt
 • 40
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Der afleveres en skriftlig rapport om et træ efter eget valg. Scenariet er, at træet er udpeget som bevaringsværdigt i lokalplanen for det pågældende område. Rapporten udarbejdes som en ansøgning til pågældende kommune om at udføre de ønskede indgreb.
Rapporten skal indeholde beskrivelse af træer, vurdering af træets vitalitet og stabilitet, træets relation til omgivelserne herunder risikovilligheden på stedet. Beskrivelse af evt. handling som beskæring, sikring, fældning mv.
Rapporten afleveres en uge efter kursets afslutning.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Opgaven bedømmes efter træ-fagligt indhold, form som ansøgning, kvaliteten af den skriftlige formidling.