LSLS10158U Drift, sikkerhed og optimering af grønne tage

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Maintenance, safety and optimization of green roofs

Uddannelse

Urban landskabsingeniør
Skov- og landskabsingeniør

Øvrige

Kursusindhold

Med henblik på specialisering, optimering og drift af grønne tage og vægge, omhandler kurset følgende emner:

 • Optimering af grønne tage
 • Vedligeholdelse og drift af grønne tage
 • Sikkerhed på grønne tage 
Målbeskrivelser

Målet med kurset er at deltagerne opnår en forståelse og indsigt i drift, sikkerhed og optimering af grønne tage.   

Efter kursets afslutning vil den studerende:

Viden:

 • Have kendskab til metoder og værktøjer der bidrager til optimering af grønne tage
 • Have kendskab til drift og vedligehold af grønne tage og vægge
 • Have kendskab til sikkerhed i forbindelse med drift af grønne tage

 

Færdigheder:

 • Kunne projektere og formidle optimeringsstrategier for grønne tage
 • Kunne projektere og formidle drift strategier for grønne tage     
 • Kunne forholde sig kritisk til valg af materialer til grønne tage

 

Kompetencer:

 • Kunne vurdere og kvalitetssikre projekter med simple grønne tage
 • Kunne formidle drift, pleje, sikkerhed og optimering på et reflekterende niveau
 • Kunne indgå i faglig dialog med andre fagområder om grønne tage
Det er en forudsætning at den studerende har haft kurset Grønne tage basis eller noget tilsvarende.
Undervisningen består af forelæsninger, øvelser, ekskursioner, gruppeprojekter med præsentationer og en afsluttende skriftlig eksamen med mindre test.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 20
 • Øvelser
 • 10
 • Ekskursioner
 • 8
 • Projektarbejde
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 69
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 1 time med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig eksamen som indeholder spørgsmål i kursets undervisning.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamen på kursets sidste dag.

Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.