LSLS10147U Anvendt plantekendskab

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Applied plant identification

Uddannelse

Urban landskabsingeniør 

Kursusindhold

Kursets formål er at øge de studerendes plantekendskab og forsyne dem med redskaber til fortsat selvstændig udvidelse af samme.

Kurset tilbyder en ekskursionsbaseret gennemgang af et sortiment af kultiverede planter på arts- sortsniveau. Pensum (ca. 200 taxa) omfatter både træer, buske, slyngplanter og stauder, samt i mindre omfang løgvækster med fokus på arter som kan anvendes i urbane områder.

Undervisningen fokuserer på planternes kendetegn, deres vækstbetingelser og mulige anvendelse.

Undervisningen foregår i maj og juni, primært ved en række gåture på fredag eftermiddage. De studerende skal desuden forberede korte præsentationer af udvalgte arter.

Målbeskrivelser

Kursets mål omfatter, at den studerende efter kurset kan
 

Viden:

 • identificere og navngive et relevant plantesortiment på ca 200 arter

 • redegøre for de forskellige arters og sorters krav til vækstbetingelser

 

Færdigheder:

 • beskrive og vurdere løsninger samt diskutere alternative løsninger i en given beplantningssituation.

 • selvstændigt øge eget plantekendskab 

 • formidle planters karaktertræk og egenskaber i en anvendelsesbaseret kontekst 

Kompetencer:

 • omsætte tilegnet viden i for eksempel vurdering af eksisterende beplantninger eller i udarbejdelse af planteplaner, udviklingsplaner og beplantningsstrategier

 • øge diversitet og kvalitet i planteanvendelsen i urbane områder

Bestået 100-planteprøve i forbindelse med professionsintroduktionen
Primært ekskursioner til fods. De studerende bidrager til det faglige indhold ved at forberede og holde korte præsentationer om en mindre del af de arter, der ses under ekskursionerne.
Undervisningen foregår primært via ekskursioner. Der skal påregnes transport til ekskursionsområderne samt mindre ture til fods eller på cykel.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 38
 • Ekskursioner
 • 30
 • I alt
 • 68
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
Skriftlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.