LSLS10146U Adobe basis

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Adobe basic

Uddannelse

Valgfag på uddannelserne Urban landskabsingeniør og Skov- og landskabsingeniør

Kursusindhold

Kursets formål er at give de studerende grundlæggende brugerkendskab til InDesign, Photoshop og Illustrator, med fokus på at kunne bruge programmerne i indenfor den grønne branche. 


Kurset tilbyder en opgavebaseret gennemgang af de grundlæggende funktioner i ovenstående tre programmer, som blandt andet indbefatter:

 • et grundlæggende overblik over funktioner og værktøjer
 • arbejdet med grafik
   

Undervisningen fokuserer på, at den studerende bliver fortrolige med programmernes anvendelsesmuligheder.

Målbeskrivelser

Kursets mål omfatter, at den studerende efter kurset har/kan

Viden:

 • kendskab til de grundlæggende funktioner i InDesign, Photoshop og Illustrator.

Færdigheder:

 • anvende de grundlæggende funktioner i InDesign, Photoshop og Illustrator til at skabe visuelle og velpræsenterede projekter og billeder

Kompetencer:

 • udvælge og benytte relevante funktioner i InDesign, Photoshop og Illustrator med henblik på løsning af kommunikationsopgaver i fagligrelevant kontekst indenfor administration for Skov- og landskabsingeniører og Urbane landskabsingeniører.

Forelæsninger, øvelser og vejledning.

Undervisningen foregår udelukkende online.
Den studerende skal beregne en udgifter til licens til Adobe pakken, som den studerende selv skal investere i.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Forberedelse (anslået)
 • 17
 • Øvelser
 • 18
 • Projektarbejde
 • 24
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 68
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 24 timer
Prøveformsdetaljer
Den studerende laver en skriftlig aflevering der foregår over 24 timer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.