LSLS10115U Videregående GIS

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Advanced GIS

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Have- og parkingeniør

Kursusindhold

Kurset er opdelt i 2 hovedemner:

 • GIS og UAV data
 • GIS og Databaser/SQL

 

GIS og UAV data:

Målet er kurset er at den studerende bliver proficient i udarbejdelse og anvendelse af UAV data til brug i Skov, landskab og park.

Planlægning af optagelse af UAV data. Optagelse af data med UAV. Overførsel af data fra UAV til computer. Udarbejdelse af punktsky. Bearbejdelse af punktsky. Normalisering af punktsky. Udarbejdelse af terræn- og overflademodel. Udarbejdelse af Ortofoto. Beregning af NVDI. Volumenberegning. Tilvækstberegning på træer.

GIS og Databaser/ SQL

Målet er kurset er at den studerende bliver kompetent i brugen af både alment tilgængelige SQL database teknikker og spatielle funktionstilføjelser til SQL, således SQL databasen kan udnyttes optimalt til behandling og analyse af såvel spatielle og ikke-spatielle data.

Opsætning og installation af databaser. Indlæsning af data. Strategier mht. organisering og indeksering af data. Anvendelse af data med og uden spatielle egenskaber. Komplekse SQL forespørgsler på både spatielle og alm. alfanumeriske data på tværs af tabeller og spatielle referencer.

 

Programmer

Som hvoedregel vil vi stræbe på at anvende Open Source og Freewareprogrammer: PostgreSQL/PostGIS, QGIS, Mission Planner, OpenDroneMap, CloudCompare, Fugroviewer, LAStools. Der vil også blive anvendt andre programmer i mindre omfang.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Kendskab til installation, sikkerhed, tabeller, relationer, strukturer, datatyper, queries, SQL, geografiske funktioner, download af data, dataoverførsel, backup, restore.
 • Kendskab til planlægning, højder, overlap, Ground Control Points, Ortofoto, Point Cloud, DTM, DSM, Normalisering, rasteranalyser, Rasterbånd, spektrale foto, semi classification, NVDI, raster til vektor.

 

Færdigheder:

 • Anvende programmer til installation og opsætning af database til brug på pc
 • Definere datatyper og datastrukturer for forskellige projekter med henblik op opbygning af case
 • Anvende analyseværktøjer til beregninger af geografiske og ikke geografisk information
 • Definere og opstille views
 • Installerer og opsætte programmer til bearbejdelse af UAS data
 • Definere og planlægge flyvning til indsamling af data over områder med forskellige karakteristika
 • Forklare valg af funktioner i forskellige sammenhæng af databearbejdelse
 • Anvende forskellige værktøjer til udarbejdelse af produkter fra luftfotos
 • Formidle resultater af indsamlede data

 

Kompetencer:

 • Strukturere data og vælge relevante funktioner med henblik på løsning af problemstillinger i fagligrelevante opgaver indenfor administration af fagområder for Skov- og landskabsingeniører og Have- og parkingeniører.
Der medbringes egen computer hvor der skal installeres programmer inden første undervisning.
Deltagerforudsætninger:
Det forudsættes at deltageren har et grundlæggende GIS-kursus svarende til kurset afholdt på hhv. Skov- og landskabsingeniør og Have- og parkingeniør (7.5 ETCS) eller tilsvarende erfaring.
Der arbejdes med ”flipped learning”: Egen forberedelse med læsning, se videoer og afprøvning af mindre opgaver inden undervisning. Undervisningen består af en kort forelæsning efterfulgt af en case. Cases skal udarbejdes i grupper. For at kunne deltage i casen skal man have forberedt sig for at kunne løse opgave.
Praktiske forhold:
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 70
 • Forelæsninger
 • 36
 • Projektarbejde
 • 28
 • Øvelser
 • 70
 • I alt
 • 204
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
De studerende udarbejder under kurset en række opgaver, som indgår i en portfolie. Kurset afsluttes med en rapport. Rapport og portfolio indgår i den samlede bedømmelse.

Krav til indstilling til eksamen: Der udarbejdes løbende under kurset en række opgaver, som skal være afleveret inden det afsluttende projekt kan påbegyndes.
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende udarbejder under kurset en række opgaver, som indgår i en portfolie. Kurset afsluttes med 2 rapporter. Rapport og portfolio indgår i den samlede bedømmelse.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Krav til indstilling til eksamen: Der udarbejdes løbende under kurset en række opgaver, som skal være afleveret inden det afsluttende projekt kan påbegyndes.