LSLS10092U Grønne tage

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Green roofs

Uddannelse

Urban landskabsingeniør
Skov- og landskabsingeniør

Øvrige

Kursusindhold

Med henblik på arbejdet med grønne tage og vægge, og deres rolle i klimatilpasning, omhandler kurset følgende emner:

 • Introduktion til grønne tages rolle i klimatilpasningen
 • Plan, politik og funktion
 • Tekniske opbygning af grønne tage og beplantning på dæk og vægge
 • Vækstmedier
 • Plantekendskab og planteproduktion
 • Biodiversitet
 • Design af grønne tage
 • Installation og anlæg
 • Vedligeholdelse og kvalitet
 • Sikkerhed på tag
Målbeskrivelser

Målet med kurset er at deltagerne opnår en bred forståelse og indsigt i mulighederne for at anvende, designe og drifte grønne tage og beplantning på dæk og vægge, bl.a. i forbindelse med klimatilpasning. Efter kursets afslutning vil den studerende:
  

Viden:

 • Have kendskab til de forventede klimaforandringer i Danmark samt nedbørsregistrering, regnscenarier og afløbskoefficienter
 • Kunne skitsere tekniske opbygninger af grønne tage
 • Have kendskab til vækstmedier, plantevalg og biodiversitet
 • Have kendskab til vedligeholdelse af grønne tage
 • Have kendskab til eksisterende grønne tage og vægge

 

Færdigheder:

 • Kunne projektere og designe grønne tage med forskellige benefits
 • Kunne dimensionere simple grønne tage
 • Kunne vælge materialer og planter til grønne tage

 

Kompetencer:

 • Kunne vurdere og kvalitetssikre projekter med simple grønne tage
 • Kunne formidle idé, løsning, drift og pleje på et reflekterende niveau
 • Kunne indgå i faglig dialog med andre fagområder om grønne tage
Undervisningen består af forelæsninger, øvelser, ekskursioner, gruppeprojekter med præsentationer og en afsluttende skriftlig eksamen med mindre plantetest.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 44
 • Øvelser
 • 34
 • Ekskursioner
 • 40
 • Projektarbejde
 • 70
 • I alt
 • 204
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 1 time med opsyn.
Skriftlig eksamen som indeholder spørgsmål i kursets undervisning og pensum, samt en mindre plantetest i kursets plantepensum.
Krav til indstilling til eksamen

Gennem kurset skal den studerende deltage i et gruppeprojekt som arbejder med kursets indhold. Projektet afsluttes med udarbejdelsen af et projekt der formidles på en poster. Posteren præsenteres af gruppen på kursets sidste dag.

Deltagelse og godkendelse af projekt, poster og præsentation er et krav for at blive indstillet til den skriftlige eksamen.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamen på kursets sidste dag.

Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.