LSLS10045U Byens grønne områder

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Urban Landscape

Uddannelse
Skov- og landskabsingeniør
Kursusindhold

Der gives en introduktion til de forskellige typer af urbane grønne områder, elementgrupper og deres anvendelse. Herunder særlig fokus på de forskellige vækstbetingelser og stressfaktorer, der særligt gør sig gældende for plantevækst i byen. Endvidere vil der være en introduktion til landskabsarkitekturens grundbegreber og de sundheds- og samfundsmæssige aspekter i forbindelse med urbane grønne områder, herunder udfordringer med indpasning af klimatilpasningsløsninger (LAR) og drift heraf.

I kurset introduceres:

 • Mål- og kvalitetsbeskrivelser for enkeltelementer og grønne områder
 • Plejebeskrivelser - tilstandskrav, udførelseskrav, tilsyn og kontrol
 • Plantemateriale og plantekvalitet med hovedvægt på træer pg buske, herunder sorterings- og bundtningsbestemmelser
 • Bytræer: kendetegn, vejledende pleje, risikotræer
 • Græselementer: kendetegn og vejledende pleje
 • Hæk-, hegns- og busketelementer: kendetegn og vejledende pleje
 • Belægninger - materialer, opbygning og drift
 • LAR-elementer
 • Redskaber og maskiner i den urbane grønne drift
Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at give den studerende redskaber til at kommunikere fagligt med bestillere og udførere omkring udviklingen og plejen af byens grønne områder.

Formålet indebærer, at den studerende

Viden:
- kender til de grundlæggende begreber, der anvendes i branchen
- kan redegøre for indholdet i plejebeskrivelser for urbane grønne områder
- kender de mest almindelige bytræer, hækplanter og buske
- kan redegøre for de faktorer, der har betydning for vurdering af plantekvalitet
- kender til de hyppigst anvendte redskaber og maskiner til løsning af grønne opgaver
- kender til LAR-elementers funktion og opbygning

Færdigheder:
- kan redegøre for de mest almindelige stilperioder i landskabsarkitekturen
- kan identificere de forskellige elementer, der indgår i et grønt anlæg
- kan vurdere elementernes tilstand og opstille målbeskrivelser herfor
- kan beskrive driftsmetoder for græs, hække, hegn og træer i en urban kontekst
- kan vurdere plantekvalitet på konkret plantemateriale
- kan foreslå materialer til bundopbygning og overfladelag til en konkret befæstelse

Kompetencer:
- kan beskrive den forventede udvikling for et konkret grønt område på baggrund af viden omkring elementernes succesion og samspil
- kan indgå i en reflekterende faglig dialog med andre faggrupper 

Forelæsninger suppleret med ekskursioner og praktiske øvelser. Forløbet sluttes af med opgave, der samler kursets indhold.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 20
 • Forberedelse
 • 60
 • Forelæsninger
 • 66
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Projektarbejde
 • 50
 • I alt
 • 204
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Der er forberedelsetid inden eksamen, som er uden hjælpemidler
Krav til indstilling til eksamen
Rettidig aflevering af obligatorisk opgave
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen