LLEB10270U Fødevaregrundkursus

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Basic Course in Food Science

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring
Bacheloruddannelsen i fødevarevidenskab
Kursusindhold

Kurset giver et overblik over dansk fødevareproduktion og fødevareforskning samtidig med, at de studerende får kendskab til udvalgte råvarer.

Kurset indledes med en introduktion til kurset og Institut for Fødevarevidenskab.

De fleste uger indledes med eksterne plenumforedrag samt forelæsning eller studiegruppe omkring metodelære (rapportskrivning, præsentation, gruppearbejde etc.). Plenumforedrag vil holdes af væsentlige levnedsmiddelaktører omhandlende et kursusaktuelt emne f.eks. en dansk råvareproducent, den danske fødevarepolitik, forbrugertrends, fødevareforskning og fødevareindustri. Sidstnævnte gøres blandt andet med repræsentanter fra erhvervet (f.eks. Dansk Industri, Landbrug og Fødevarer, Ministeriet for Fødevarer). Plenumforedrag vil normalt være 40 minutter hvortil der udpeges et studenterpanel som får til opgave at forberede og stille uddybende spørgsmål.

Kurset vil indeholde følgende:

1) Introduktion (kursusoversigt, holdinddeling og udlevering af eksamensprojektemner).
2) Råvare (introduktion til dansk mad og ernæring, grundlæggende principper for sensorik samt råvarekvalitet - undervisningen vil være balanceret mellem vegetabilier, mejeriprodukter og kød).
3) Ekskursion (delvis studenterbetaling) til den lokale fødevareindustri i en udvalgt egn.
4) Projektarbejde over bundet projektemne (problemformulering, litteratursøgning og rapportering).

Målbeskrivelser

At de studerende bliver i stand til at forstå forudsætningerne for kvalitet af udvalgte råvarer samt får kendskab til forudsætningerne for den danske fødevareproduktion og dens samspil med det øvrige samfund.
At de studerende får kendskab til grundlæggende principper for fødevareanalyse, udvikling, design og produktion af udvalgte fødevarer i relation til kvalitetsegenskaber som sensorisk kvalitet og råvarekvalitet.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
Viden:
-udvise overblik over dansk industriel fødevareproduktion og dens samspil med det øvrige samfund
-beskrive de grundlæggende sensoriske metoder (difference tests, descriptive tests and hedonic tests) og deres anvendelse
-beskrive betydningen af produktionsforhold og fysisk-kemisk struktur for kvaliteten af udvalgte vegetabilske og animalske råvarer

Færdigheder:
-gennemføre et teoretisk funderet projektarbejde i samarbejde med medstuderende herunder:
-indsamle tilgængelig viden/litteratur om grundlæggende problemstillinger inden for fødevareområdet
-formidle denne viden skriftligt på videnskabeligt korrekt måde

Kompetencer:
- Diskutere problemstillinger omkring variation i kvaliteten af udvalgte råvarer forårsaget af genetisk oprindelse, produktionsforhold, behandling og/eller opbevaring
- Samarbejde med medstuderende om gennemførsel og afrapportering af sensoriske forsøg og projektrapport

Kurset vil indeholde en blanding af plenumforelæsninger, paneldiskussioner, ordinære forelæsninger, øvelser, ekskursion, gruppearbejde, litteratursøgning og rapportskrivning.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 8
 • Ekskursioner
 • 30
 • Forberedelse
 • 50
 • Forelæsninger
 • 56
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Projektarbejde
 • 44
 • Vejledning
 • 10
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig prøve, 1 time med opsyn.
Den skriftlige aflevering er en projektrapport.
Den skriftlige prøve er en multiple choice eksamen.
Projektrapport og multiple choice tæller hver 50% i eksamenskarakteren
Krav til indstilling til eksamen
Afleveret projektrapport.

Er kravet ikke opfyldt, kan det opfyldes inden reeksamen. En projektrapport, der skal godkendes inden reeksamen, afleveres senest to uger inden tilmeldingsperioden til reeksamen slutter.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Den skriftlige aflevering er en projektrapport.
Den skriftlige prøve er en multiple choice eksamen.
Projektrapport og multiple choice tæller hver 50% i eksamenskarakteren.
Kriterier for bedømmelse

Opfyldelse af målbeskrivelsen