JJUS00020U Offentlige myndigheders erstatningsansvar

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Liability of Public Authorities

Kursusindhold

Offentlige myndigheders erstatningsansvar giver anledning til et voksende antal tvister. Grundlaget for offentlige myndigheders erstatningsansvar adskiller sig imidlertid er på flere punkter fra erstatningsansvar i og uden for kontrakt. Dette hænger sammen med, at myndigheders handlinger og undladelser er undergivet andre hensyn og spilleregler end dem, der gælder for private borgere og virksomheder. I praksis er ansvarsnormen for myndigheder en hybrid sammensætning af bl.a. forvaltningsprocessuelle regler, legalitetsbetragtninger, ligheds- og proportionalitetshensyn, ejendomsretsbeskyttelse og hensyn til effektiv forvaltning suppleret af traditionelle erstatningsretlige hensyn. Hertil kommer, at ansvarsnormen har udviklet sig forskelligt inden for forskellige forvaltningsområder og på flere retsområder tillige påvirkes af EU-retten og EMRK.

Målet for faget er at belyse disse grundlæggende problemstillinger og at belyse retsudviklingen på udvalgte retsområder. Faget har således forbindelse til erstatningsret, forvaltningsret, EU-ret, menneskerettigheder og udbudsret samt til specielle forvaltningsretlige discipliner som socialret, sundhedsret og miljøret, uden at faget dog forudsætter kendskab til de sidstnævnte fag.

 

Målbeskrivelser

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:
Identificere komplicerede juridiske problemer vedrørende offentlige myndigheders erstatningsansvar;
Analysere komplekse problemstillinger mht. offentlige myndigheders erstatningsansvar med forståelse for de særtræk, der har udviklet sig inden for de forskellige retsområder og under hensyn til påvirkning fra EU-retten og EMRK;
Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger under hensyn til de mange hensyn, der må inddrages ved bedømmelse af offentlige myndigheders erstatningsansvar og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger;
Perspektivere konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i betingelserne for offentlige myndigheders erstatningsansvar; - Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde       

Peter Pagh m.fl. (red.), Offentlige myndigheders erstatningsansvar, 2017 (uddrag, ca. 350 sider)

Rasmus Grønved Nielsen, Ansvarsgrundlaget i krydsild – særligt om menneskeretligt hæftelsesansvar, Juristen, 2021, s. 29-34 (6 sider)

Domsanalyse, case-arbejde, studenterpræsentationer, holddiskussioner under underviserens vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 178,25
  • Seminar
  • 28
  • I alt
  • 206,25
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 28: torsdag og fredag

Reeksamen

Uge 33: mandag og tirsdag