JJUB55146U  Retorisk argumentation

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Rhetorical Argumentation

Kursusindhold

Båndet mellem jura og retorik er lige så gammelt som fagene selv. Det var på rhetorskolerne, man i klassisk tid uddannede sig til advokat. Retoriske kompetencer er stadigvæk relevante for jurister i dag. De giver faglig argumentation mere gennemslagskraft og forbedrer en jurists evne til at analysere andres argumenter. Retoriske kompetencer kan også bruges under studiet til at blive bedre til at analysere domme og til at forstå faglitteratur og selv skrive projekter og specialer.

I dette fag kommer du til at lære nogle af retorikkens grundbegreber og bruge dem i praktisk juridisk argumentation.
Fokus i faget vil være på de retoriske begreber, som hjælper dig med at analysere og opbygge vellykkede argumenter: appelformerne etos, logos og patos, Toulmins argumentmodel og topikken. Hvad er den gode argumentations anatomi, hvor henter du dine argumenter fra, og hvordan bygger du argumentationen op, så den virker på dit publikum?
Desuden vil vi arbejde systematisk med Den Retoriske Situation og berøre forskellen mellem mundtlig og skriftlig kommunikation.

Målbeskrivelser

Viden: Den studerende oparbejder viden om, hvad retorik er, og hvori relationen mellem ret og retorik består. Desuden får den studerende viden om visse af retorikkens grundbegreber, herunder især Aristoteles’ appelformer, Toulmins argumentmodel og klassisk og moderne topik.

Færdigheder: Den studerende lærer at analysere og vurdere argumenter i domme, processkrifter og juridisk litteratur ved hjælp af de retoriske grundbegreber: Opfylder et argument grundreglerne for vellykket kommunikation? Er et argument velvalgt og velbegrundet i forhold til den aktuelle situation og det publikum, som argumentet retter sig imod? Hvilke modargumenter kan gøres gældende?

Kompetencer: Den studerende lærer at udvælge argumenter og opbygge en vellykket argumentation, som bygger på en systematisk anvendelse af Den Retoriske Situation og Toulmins argumentmodel og begrundede valg af appelformer og topik.

Yderligere info kan findes på Absalon.

Der vil være studenter-præsentationer og on-the-spot øvelser i analyse og opbygning af argumenter. Der vil være mulighed for at aflevere en skriftlig øvelsesopgave med mundtlig kollektiv feedback.
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 døgn
Stillet individuel opgave, 1 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

3. - 4. januar 2019

 

Reeksamen

14. - 15. februar 2019

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 35
  • Forberedelse
  • 171,25
  • I alt
  • 206,25