JJUA55240U Klar og Overbevisende Juridisk Kommunikation

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Clear and Convincing Legal Communication

Kursusindhold

At kommunikere klart og præcist, enkelt og overbevisende er helt afgørende for din succes som jurastuderende og som færdig jurist. De fleste juristarbejdspladser lægger i dag vægt på, at de folk, de ansætter, foruden at være dygtige jurister også er kompetente formidlere og bevidste sprogbrugere. Kurset udstyrer dig med de teorier, der skal til, for at du opnår en kritisk bevidsthed om forskellige kommunikative virkemidler, og giver dig redskaberne til at bruge dem i praksis.

Kurset giver dig en grundlæggende forståelse for juridiske tekstgenrer og det juridiske sprogs særlige kendetegn og lærer dig at forholde dig kritisk til den traditionelle juridiske stil – kancellisproget. Hvorfor skriver jurister så snørklet, når det kan gøres enkelt? Hvorfor fremstiller de ofte en sag kedeligt og uforståeligt, når det kan gøres forståeligt og overbevisende? Og er det altid berettiget at kritisere det juridiske sprog eller findes der undertiden gode grunde til at fastholde fagsprogets præcision, uforståelighed og utilgængelighed?

Undervisningen indeholder både teori og praksis, og vi lægger i undervisningen vægt på, at du ikke bare bliver god til at gengive teorierne, men også bliver god til at omsætte teorierne til praktisk kommunikation. Klar og overbevisende juridisk kommunikation kræver teoretisk viden og praktisk kunnen.

Undervisningen kan følges af KA-studerende på alle semestre. Studerende med særlig interesse for sprog, kommunikation og argumentation kan have glæde af også at fulgt BA-faget Retorisk Argumentation, men de to fag
er uafhængige af hinanden.

Målbeskrivelser
 • Redegøre for forskellige kommunikationsteorier
 • Beskrive elementerne i en kommunikationssituation og redegøre for deres indbyrdes relationer
 • Med udgangspunkt i eksisterende kommunikationsteorier forklare de særlige vilkår, der gælder for juridisk kommunikation og formidling af juridisk viden til forskellige målgrupper
 • Identificere forskellige juridiske tekstgenrer og redegøre for deres tilhørende genrekonventioner
 • Analysere forskellige typer af sproglige og argumentative virkemidler og redegøre for deres virkning i forhold til forskellige kommunikative formål og målgruppebehov
 • På baggrund af en konkret kommunikationsopgave argumentere for forskellige løsninger til forskellige formål og målgrupper, foretage en kritisk afvejning af de relevante teorier og metoder og træffe et sagligt begrundet valg af de teoretiske og praktiske løsninger
 • Perspektivere konkrete kommunikationsløsninger på en måde, der viser overblik og indsigt i fagets teorier og metoder
 • Formidle og formulere juridiske problemstillinger til forskellige målgrupper på en måde, så kommunikationen er tilpasset formålet og målgruppens behov

Undervisningen bygger på to grundlæggende lærerbøger, som anskaffes:

Christina Pontoppidan: Gør Teksten Klar. Principper for Klart Skriftsprog. København 2013.

Karsten Pedersen: Offentlig Kommunikation i Teori og Praksis. København 2012.

Desuden omfatter pensum en samling af forskningsartikler og en tekst- og materialesamling,
som vil blive tilgængelige på Absalon.

I alt 375 sider.

I undervisningen indgår der studenter-præsentationer af det teoretiske stof, praktiske retoriske øvelser ”på gulvet”, skriftlige analyseopgaver og processkrivning på stedet og hjemmeopgaver. Vi lægger i undervisningen stor vægt på en vekslevirkning mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, plenumdiskussioner og problembaserede praktiske
øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • I alt
 • 206,25
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 døgn
Stillet individuel opgave, 1 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

3.-4. januar 2019

Reeksamen

12.-13. februar 2019