JJUA55196U  Iværksætterens juridiske udfordringer

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

The Entrepreneur’s Legal Challenges

Kursusindhold

Formålet er at uddanne juristen til at forstå iværksætterens juridiske problemer, rådgive og løse disse. De juridiske problemer kan ligge på mange forskellige områder, og faget er således i udpræget grad interdisciplinært.

Målbeskrivelser

Da faget omfatter mange forskellige discipliner, er det vanskeligt at angive de sædvanlige læringsmål for dem alle. I stedet er det her valgt at fremhæve det, som forener de forskellige discipliner og dermed er karakteristisk for faget:

Den studerende forventes at kunne

 • analysere de juridiske udfordringer, som iværksætteren møder
 • Forstå hvilke fordele og hindringer en iværksætter har og møder
 • forstå de problemstillinger, hovedudfordringer og den indre systematik, der gælder for hver af de udvalgte juridiske discipliner med særlig relevans for iværksætterens situation
 • Forstå hvordan iværksætteri og innovation kan ske inden for juridiske serviceydelser
 • vurdere på en praktisk og omkostningseffektiv måde, hvordan iværksætteren overkommer udfordringer og udvikler sit potentiale
 • evaluere iværksætterens situation og forstå denne med henblik på at indrette forretningsmodellen på en juridisk hensigtsmæssig måde
 • Evne at rådgive om og strukturere en egnet selskabsstruktur og organisering for vækst-iværksættere forholde sig kritisk til forretningsplaner, så der kan ydes kvalificeret rådgivning og vejledning til iværksætteren med henblik på at udvikle dennes forretningsidé
 • Evne at lægge en strategi for IP-optimering og –beskyttelse
 • Evne at lægge en strategi for og rådgive om kapitalrejsninger, herunder de juridiske dokumenter;
 • Evne at lægge en strategi og rådgive omkring ekspansion over grænser

JL Hansen (red.), Iværksætterens juridiske udfordringer, DJØF Forlag, 2. udg.

Betydelig mængde af artikler og især standardkontrakter. Liste haves og kan udleveres.

Ud over at få de centrale elementer i de ti discipliner, er det ambitionen at give den studerende en forståelse for iværksætterens særlige situation.
Det er således især kompetence til at løse og forebygge konflikter, som forventes udviklet.
Der er ingen særlige faglige forudsætninger ud over de almindelige adgangskrav til Kandidatuddannelsen.
Gennemgang af undervisningsmateriale i henhold til læseplan. Gruppearbejde opmuntres. Inddragelse af cases og traditionel undervisning.
Der er ikke fag, som udelukkes, hvis dette fag vælges.
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

18. juni 2018

Reeksamen

13. august 2018

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 56
 • Forberedelse
 • 356,5
 • I alt
 • 412,5