JJUA55168U  Psykiatriret - OBS: FAGET ER NEDLAGT I FORÅRSSEMESTERET 2018

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Legal Psychiatry - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE SPRING SEMESTER 2018

Kursusindhold

Faget bygger på strafferet og forvaltningsret samt forfatningsret fra BA. Det studerende kan med fordel have kendskab til sundhedsret, men dette er ikke en forudsætning for fagets gennemførelse. Faget dækker grundlæggende principper i psykiatriretten som de fremgår af Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien samt specifikke strafferetlige bestemmelser relevante for retspsykiatrien.

Faget dækker emner som grundlæggende principper for anvendelse af tvang i psykiatrien, administrativ frihedsberøvelse, tvangstiltag, klagesystemet, retssikkerhedsgarantier, retspsykiatri og relevante internationale bestemmelser på området. Faget vil være opbygget med en generel introduktion til området samt et ugentligt tema inden for et af fagets nøgleproblemstillinger.

Målbeskrivelser

Viden:

Den studerende skal kunne redegøre for de grundlæggende principper bag psykiatriloven og hvor disse stammer fra i national og international lovgivning. Endvidere skal den studerende kunne beskrive grundprincipperne i psykiatriloven og relevante bestemmelser i strafferetten.

Færdigheder:

De studerende skal kunne identificere relevante retsklider og lovgrundlag i forhold til en psykiatriretlig eller retspsykiatrisk case.

Kompetencer:

De studerende kan rådgive om psykiatriretlige problemstilinger.

Pensum vil tage udgangspunkt i fagets tidligere pensum, men justeret så de strafferetlige aspekter nedtones og der bl.a. lægges mere vægt på internationale aspekter og relationer til handicaprettigheder i forhold til psykiske lidelser

Med forbehold for ændringer vil pensum blive sammensat ca. således:

Bøger og bogbidrag:

 • Psykisk afvigende lovovertrædere, Jørn Vestergaard, Strafferetlige sanktioner (16 sider)
 • Psykiatriret, Helle Bødker Madsen og Jens Garde, 2. udgave, 2017 (226 sider)
 • The rights of persons with disabilities in the context of health care, chapter 9, health & human rights in Europe, eds. Tobes, Hartlev, Hendriks & Herrmann, 2012. (20 sider)

 

Artikler m.v.:

 • "Tvangsindlæggelse" af Jeanett Bauer og Anders Fink-Jensen, (5 sider)
 • Juridisk notat om tvang i psykiatrien, Det Etiske Råd, 2012 (ca. 6 sider)
 • Juridisk notat om tvang i psykiatrien, Institut for Menneskerettigheder (ca. 10 sider)
 • Årsrapport 2014, Psykiatrisk Patientklagenævn (ca. 50-60 sider)
 • Årsrapport 2014, Psykiatriske Ankenævn (10 sider)Iværksættelse af psykiatrisk tvangsfiksering: lovgivning og retspraksis, Søren Birkeland, Juristen 2015 (8 sider)
 • Rigsadvokatens meddelelse 5/2007
 • Udviklingen i domme til foranstaltning, Justitsministeriet, 2014. KUN RESUMÉ s. 1-4
 • Sindssygebegrebet i straffelov og psykiatrilov, Mette Brandt Christensen & Aksel Bertelsen,
 • Ugeskrift for Læger, 2010. (ca. 5 sider)
Case-arbejde og studenterpræsentationer og diskussion i plenum
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende får mulighed for såvel feedback fra underviser som fra medstuderende på studenterpræsentationer. Endvidere får de studerende mulighed for at anvende deres viden i praksis ved brug af cases.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 20, 2018 - onsdag, torsdag, fredag
 

Reeksamen

Uge 31, 2018 - onsdag, torsdag, fredag

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 28
 • Forberedelse
 • 178,25
 • I alt
 • 206,25